איסור פיטורין בהליך טיפולי פוריות

במסגרת שיתוף ידע משפטי להלן נושא שחשוב שיעלה לאור שאלות רבות בנושא. הליך זה מלווה לרוב הן בהשקעה נפשית והן בהשקעה פיזית מסיבית ולעיתים מצריך היעדרויות ממקום העבודה.

מהו הבסיס החוקי לאיסור לפטר?

סעיף 9 ה לחוק עבודת נשים אוסר על מעסיק לפטר עובדת שעוברת טיפולי הפריה חוץ גופית, או עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות בימי היעדרם מעבודה, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות.

האם חלה חובה על עובדת בראיון עבודה לספר למעסיק כי נמצאת בהליך טיפולי פוריות?

המחוקק לא מחייב זאת עניין של שיקול דעת אישי.

אם הודעת למעסיק והוא מסרב להעסיק אותך עקב טיפולים אלו?

כי אז עומדת לך הזכות להגיש תביעה בגין אפליה אסורה כנגד המעסיק.

כמה ימים מותר להיעדר לצורך טיפולי פוריות?

חוק עבודת נשים קובע כי עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בתקופה שבה היא עוברת טיפולי פוריות. על מנת ליהנות מזכאות זאת, על העובדת להציג

 • אישור בכתב של הרופא המטפל על קיום הטיפולים ועל כך שהטיפול הצריך את היעדרותה מהעבודה.
 • עליה להודיע על כך למעסיק מראש, טרם ההיעדרות.
 • התקנות קובעות שעובדת זכאית להיעדר מהעבודה בגין טיפולי פוריות, עד מספר מקסימלי של 4 סדרות טיפוליות בשנה.
 • ימי היעדרות אלו – דינם כדין ימי מחלה.
 • במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה של חמישה ימים – עד 16 ימים לכל סדרה
 • במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה של שישה ימים עד 10 ימים לכל סדרה.

 

האם החוק מתייחס לנשים בלבד?

החוק מתייחס גם לגברים כי אז, ההיעדרות עד 12 ימים בשנה, נדרש להציג אישור רפואי שיעיד על כך שהעובד נדרש להיעדר לשם טיפולי הפוריות.

האם ההגבלה היא רק לעניין הפיטורין?

לא הוא מתייחס גם לעניין הפגיעות כמפורט כדלקמן:

 • היקף המשרה
 • בתנאי שכר
 • בתנאי עבודה של העובד שמצוי בהליך זה.
 • אי חידוש חוזה עבודה.

האם יש הגבלה לגבי מספר לידות במתכונת טיפולי הפריה?

כן עד שתי לידות במתכונת זו במקום עבודה מסוים או מבן זוג מסוים.

האם גם פגישת יעוץ להליך הפוריות תחשב כהליך עצמו?

בתי הדין לעבודה נוטים לראות אף בפגישת הייעוץ כמי שמצויה בהליך ויתנגדו לפיטורין. זאת בפרט על רקע העובדה כי פרקטיקה זו דורשת לרוב מספר סדרות וסבבים וכאשר מדובר בסבב שני על אחת כמה וכמה.

 

כיצד מעסיק יוכל לפטר ?

 • חלה על המעסיק חובה לקבל אישור מיוחד לכך מהממונה על עבודת נשיםבמשרד העבודה והרווחה כאשר הוכיחו אין לפיטורין קשר להליך בו מצויה.
 • או כאשר המעסיקים הוכיחו כי קיימות נסיבות חמורות במסגרתן עליהם לפטר את העובדת.
 • או כאשר מקום העבודה מצוי במשבר כלכלי והוכיחו כי עומדים נוכח פשיטת רגל או צו כינוס.
 • או כאשר הוכיחו כי הפסיקו פעילות עקב נסיבות מפתיעות.

האם ניתן לערער על כך?

ניתן להגיש ערעור לבית הדין לעבודה.

כיצד תהא העובדת זכאית להגנת החוק?

 • אם העובדת נעדרת מעבודתה בתקופה בה היא עוברת טיפולי פוריות, היא נדרשת להמציא אישור מהרופא המטפל בכתב המאשר כי הטיפול מחייב היעדרות.
 • בתנאי שהודיעה למעביד על כך מראש.
  כלומר, המעביד נדרש לדעת מראשעל היעדרות שתהא מגובה באישור רופאי  בכתב ומראש וכי הטיפול מחייב היעדרות.

 

שתפו את הטור

המשרד מזרחי & מויאל ושות' נוסד על ידי עורך הדין אריק מויאל בשנת 2006 עורך דין בעל תואר ראשון בהצטיינות ותואר שני ( LL.M)
המשרד מתמחה בדיני מקרקעין, דיני משפחה, צוואות, ירושות, עזבונות.

משרדנו נותן ליווי ויעוץ בהתנדבות בשי"ל נשר. עו"ד דוד מזרחי מעביר הרצאות בנושא יפוי כוח מתמשך, צוואות, ירושות ומוסמך על ידי האפוטרופוס לערוך יפוי כוח מתמשך.

משרדנו עורך עשרות יפויי כוח מתמשך ואף לעיתים מגיע לבתי אבות ולבית הלקוח.

טורים נוספים

דיני משפחה

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!!

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!! כעת נציג בפניכם דרך המוזילה עליות בצורה משמעותית ידעתם שיש הליך שנקרא ישוב סכסוך?? כיום, תחילת הדיונים בענייני

דילוג לתוכן