גירושין וחלוקת רכוש

גירושין וחלוקת רכוש, ומה בדבר חיית המחמד, מי יזכה בה?מה עם הכסף שקיבלתי בירושה?

גירושין וחלוקת רכוש עניין לא פשוט שמלווה בחששות רבים, משום שחיים שלמים של זוג צריך לחלק בהנחה שהילדים כבר גדלו ואין את עניין המשמורת. האמת כי מאמר זה נכתב בהשראת לקוחה שהתלבטה קשות נוכח כוונתה לערוך הסכם גירושין והחשש שלה מה יעלה בגורלה ובגורל חיית המחמד שלה שהיא כה קשורה אליה, שכן הילדים גדלו ועזבו את הבית והקשר העמוק ביותר הוא כלפי חיית המחמד – שהיום ידוע לרבים שזה קשר מיוחד כמו ילד נוסף במשפחה. אבל לא רק בעניין זה חששה, מה עתידה לקבל בגירושין שכן הייתה רק עקרת בית כל חייה ועסקה בגידול הילדים ואילו לבעלה מקצוע ופנסיה, מה גורל הדירה שירשה מהוריה שנפטרו לפני שנה ושאלות נוקבות נוספות. 

מהו רכוש המשותף?

חוק יחסי ממון תשל"ג – 1973 הרכוש המשותף שנצבר במהלך החיים המשותפים כולל בדרך כלל הפריטים הבאים: בית – דירת מגורים, תכולה הדירה, השקעות בנדל"ן, פיקדונות בבנק, חשבונות עו"ש ומטבע חוץ, מניות, קרנות נאמנות, קרן השתלמות, קופות גמל, וכן זכויות אישיות שצבר בן הזוג קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, יחולק באופן שווה בין בני הזוג שנפרד. חוק יחסי ממון הוא אחד מחוקי המפתח בדיני הגירושין והוא קובע את חלוקת הרכוש בין בני זוג במקרה של פרידה. החוק חל על זוגות שנישאו לאחר 1/1/74 ועל פיו, בעת גירושין, יחולק הרכוש המשותף של בני הזוג שווה בשווה. זאת כל עוד לא נקבע אחרת במסגרת הסכם ממון, או הסכם חלוקת רכוש בהליך הגירושין. על פי חוק יחסי ממון, כל הרכוש שצברו בני הזוג במהלך נישואיהם, הוא רכוש משותף והוא יחולק ביניהם שווה בשווה. הסדר זה נקרא איזון משאבים והוא יחול על כל הזוגות אשר התחתנו לאחר 1/1/74 אלא אם כן, בני הזוג ערכו לפני או במהלך הנישואים, הסכם ממון, או חתמו על הסכם  במסגרת הליך הגירושין לחלוקת רכוש אשר קיבל תוקף של פסק דין מחייב מבית המשפט. 

 

מה לגבי חובות? 

גם חובות צריך לחלק בעקבות גירושין, ובתנאי שהחובות הללו נצברו תוך כדי התנהלות משותפת במהלך הנישואין. חובות אלו לא יחולקו בין בני הזוג רק אם יוכח שבן הזוג צבר חובות עקב התנהלות אישית שגויה כגון הימורים, עבירות פליליות, תשלום לפילגש או כל חוב שנוצר ללא ידיעתה ושיתופה של בת הזוג, כי אז לא ניתן לחייב את בן בזוג בחובות שאינו שותף להם.

הרכוש רשום על שם בעלי האם הכול שייך לו בגירושין?

לפי החוק בישראל, בעת הגירושין יש לעשות איזון הנכסים והמשאבים המשותפים של בני הזוג, מה שאומר שכל הרכוש שלהם יחולק ביניהם באופן שווה. מכאן הצורך להבחין בין רכוש משותף, רכוש שנצבר על ידי שני בני הזוג במהלך החיים המשותפים שלהם. הרכוש המשותף נכלל באיזון הנכסים, ואילו רכוש שאינו משותף ייכנס לאיזון הנכסים רק במקרים בהם ניתן להוכיח שהייתה כוונת שיתוף הנכס, את בן או בת הזוג. לכן, גם אם הרכשו נרשם על שם הבעל אין הדבר מקנה לו בעלות עליו ובעת גירושין הרכוש יחולק בין בני הזוג.

איך אדע מה הרכוש שנצבר ומי יבצע הערכה שלו?

במידה וישנו רכוש שרשום על שם הבעל בלבד והאישה איננה יודעת על קיומו, והאישה אינה יודעת היכן הוא, הרי שניתן לאתרו באמצעות חוקר פרטי שיערוך חקירה כלכלית. 

אפשרות נוספת היא מנוי אקטואר שעשוי להעניק לבני הזוג חוות דעת מקצועית הכוללת הערכה כספית אודות כל שווי נכסיהם. בין היתר, כוללת חוות הדעת המקצועית הערכת שווי הנוגעת לנכסים וזאת לאחר ניכויי התחייבויות. על האקטואר להיות בעל ידע רב בכל הנוגע לסוגיות הנוגעות בתחום המיסוי, ביטוחים, פנסיות, חישובי ריביות, הסתברויות תמותה של בני הזוג, זכויות סוציאליות, נכויות, נוכח החקיקה העדכנית. הציפייה מהאקטואר לערוך תחשיבים עתידיים לגבי שווים של הנכסים גם לאחר ביצוע הסכם הגירושין בפועל .במסגרת חישוביו, מביא האקטואר בחשבון גם את אומדן ההלוואות שנלקחו על ידי בני הזוג יחד או בנפרד, תשלומי משכנתא קיימים ואף התחייבויות תשלומים עתידיות כמו בכרטיסי האשראי. במקרים בהם צברו בני הזוג, במהלך נישואיהם, חובות וגם אם חובות אלו נרשמו על ידי אחד מבני הזוג, יהיו שניהם אחראים במידה שווה על גובה החוב ופירעונו. לעיתים כל צד שוכר שירותי אקטואר שיש בהם סתירות ומחלוקות ובמקרה זה ימנה בית המשפט אקטואר מטעמו. יש לדעת כי חוות דעת אקטואר תשמש כהמלצה שלעיתים יקבל אותה במלואה ולעיתים רק חלק ממנה. כאשר ימנה אקטואר מטעמו ייטה בית המשפט לרוב לאמצה.

 

מה עם כספי ירושה? האם ניתן לחלק גם כספי ירושה?

זוגות שנישאו משנת 1973 ואילך כפופים להוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג, אשר קובע כי בהיעדר הסכם ממון כדין הקובע אחרת, ירושות ומתנות – שקיבל אחד מבני הזוג לא יהוו חלק מהרכוש המשותף בעת פרידה או חלילה מוות. המשמעות היא שבן הזוג המבקש לקבל למרות זאת חלק מירושה או מתנה, שקיבל בן זוגו בזמן החיים המשותפים, יצטרך לשכנע את בית המשפט, כי בן זוגו ראה בו שותף לרכוש אותו קיבל בירושה או במתנה. על פניו, הסדר איזון המשאבים שבחוק יחסי ממון חל רק על רכוש אשר נצבר במהלך הנישואין, אולם הלכה למעשה, גם רכוש אשר נקנה או ניתן במתנה או בירושה, טרם הנישואין יכול להיכלל בחלוקת המשאבים בין בני הזוג, זאת בתנאי שהוכחה כוונת שיתוף בנכסים הללו.

הנחת העבודה בקביעה זו היא  חוק יחסי ממון בין בני זוג סעיף 5א'(1). סעיף זה אומר כי כל רכוש שקיבל אחד מבני הזוג במהלך שנות נישואיו במסגרת צו ירושה חוקי נחשב לרכושו האישי ולכן עם הגירושין אין חלק לבן הזוג והוא לא יהיה חלק מהירושה.

לכן חשוב, כי כאשר  שבני זוג יהיו מודעים לחזקה הקבועה בחוק בדבר הפרדת רכוש של ירושות וצוואות, למרות שהעניין כרוך באי נעימות לעגן את הדברים בהסכם, חוזה, או רישום חוקי, אחרת אין להם על מה לסמוך עת יחפצו לטעון לחלק בירושה או המתנה. אם היורש אינו מעוניין לחלוק את ירושתו או מתנותיו עם בן זוגו, עליו להקפיד לשמור אותן בנפרד באופן ברור ונהיר בחזקתו וכי הן רק שלו! 

מה עם כספי פנסיה?

כספי פנסיה שנצברו על ידי בן הזוג, אינם קניין פרטי שלו. אלא מדובר ברכוש משותף של שני בני הזוג    אשר יחלקו ביניהם. כאשר מדובר בפנסיה תקציבית מרשויות המדינה והאוצר הרי שחוק לחלוק חיסכון פנסיוני לבני זוג שנפרדו, תשע"ד – 2014 קובע כי כאשר עובד או גמלאי שנפרד מבת זוגו ומנוי על פנסיה תקציבית, ונקבע בפסק הדין של בית המשפט כי בת הזוג לשעבר זכאית לחלק מקצבת הפנסיה של העובד או הגמלאי, יועבר חלקו של בן הזוג ישירות אליה, כאשר קבע כי חלקה של בת הזוג יהיה בשיעור קבוע מתוך הקצבה של העובד או הגמלאי ולא יעלה על מחצית הקצבה. בת הזוג רשאית לפנות אל הממונה על הגמלאות באוצר ולבקש לרשום את פסק הדין, יש לדעת כי רישום פסק הדין הוא תנאי הכרחי לצורך קבלת חלקה של בת הזוג.

 

הלכת השיתוף

לזוגות שנישאו עוד לפני 1973, תתייחס הלכת השיתוף שאומרת כי נכסים שנצברו במהלך חיי הנישואין על ידי בני הזוג יחולקו שווה בשווה ביניהם כאשר מגיע הקשר לסופו מתוך הנחה כי שני הצדדים תרמו להון המשפחתי.

 

שתפו את הטור

המשרד מזרחי & מויאל ושות' נוסד על ידי עורך הדין אריק מויאל בשנת 2006 עורך דין בעל תואר ראשון בהצטיינות ותואר שני ( LL.M)
המשרד מתמחה בדיני מקרקעין, דיני משפחה, צוואות, ירושות, עזבונות.

משרדנו נותן ליווי ויעוץ בהתנדבות בשי"ל נשר. עו"ד דוד מזרחי מעביר הרצאות בנושא יפוי כוח מתמשך, צוואות, ירושות ומוסמך על ידי האפוטרופוס לערוך יפוי כוח מתמשך.

משרדנו עורך עשרות יפויי כוח מתמשך ואף לעיתים מגיע לבתי אבות ולבית הלקוח.

טורים נוספים

דיני משפחה

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!!

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!! כעת נציג בפניכם דרך המוזילה עליות בצורה משמעותית ידעתם שיש הליך שנקרא ישוב סכסוך?? כיום, תחילת הדיונים בענייני

דילוג לתוכן