דיני עבודה

הטבת מס

היום קוראים לזה "הטבה כספית" של האוצר לעובדים מה שנודע בדמותו הקודמת כמס הכנסה שלילי במסגרת שיתוף ידע משפטי אציג בפניכם את ההטבה שניתנה לאחרונה

המשך קריאה »

צבירת ימי חופשה

האם מותר לצבור ימי חופשה? בישראל של 2022 הדין מגביל צבירת ימי חופש בשל מקרים רבים בהם בעלי תפקיד פרשו לגמלאות כאשר בחזקתם ימי חופשה

המשך קריאה »

שכר מינימום

במסגרת שיתוף ידע מקצועי אדמר היום על  שכר מינימום במאמר זה אסקור את עיקרי הדברים לעניין שכר המינימום לאור ההסכם שנחתם בנובמבר 2021 בין האוצר

המשך קריאה »

רצף זכויות

רצף זכויות פנסיוניות בגופים ממשלתיים. לאחרונה הגיע למשרדי עובד מדינה שפרש לגמלאות במסלול של  פנסיה תקציבית. האיש שעבד במערכת הביטחונית במוסד ביטחוני מסוים הופתע לגלות

המשך קריאה »

צבירת ימי חופשה

האם מותר לצבור ימי חופשה? בישראל של 2022 הדין מגביל צבירת ימי חופש בשל מקרים רבים בהם בעלי תפקיד פרשו לגמלאות כאשר בחזקתם ימי חופשה

המשך קריאה »

עיון בתיבת מייל עובד

האם מותר למעסיק לעיין בתיבת הדוא"ל של העובד????? "התנגשות זכויות" הזכות לפרטיות של עובד מול הזכות הקניינית של המעסיק על המרחב הוורטואלי.   תיבת המייל

המשך קריאה »

מעקב אחר רכב עבודה

בעידן בו האמצעים הטכנולוגיים מעניקים למעסיק יכולות פיקוח איכון וניטור של "האח הגדול" להלן סקירה מקצועית במסגרת שיתוף ידע מקצועי ביחס לרובד מסוים מכלל הרבדים

המשך קריאה »

זכות לשימוע

מהי זכות השימוע לפני פיטורים על מנת להבין חשוב לדעת כי מדובר במתן הזדמנות לעובד לשמוע את הטענות שיש למעסיק כלפיו, לנסות לענות על הטענות

המשך קריאה »

זכויות עובדים דין זר

השפעת הפסיקה הזרה על בתי הדין לעבודה בישראל בעניין זכויות עובדים. בימים אלו  פסק בית המשפט העליון של בריטניה באופן דרמטי כי עובדי הובר שנחשבו

המשך קריאה »

טור אפליה

איסור בפרסום הצעות עבודה מפלות/  פרסום מודעת דרושים מה מותר ומה אסור? מעסיק  המפרסם מודעת דרושים לגיוס עובדים חדשים לעסק שלו, חייב לדעת כי חל

המשך קריאה »

התפטרות מהעבודה

חשיבות משלוח מכתב התפטרות הן למעסיק והן לעובד. החלטת להתפטר מהעבודה מה אתה חייב לעשות? לשלוח מכתב התפטרות בכתב למעסיק. חובה המוטלת על העובד מכוח

המשך קריאה »