דמי לידה לאישה

אישתך עובדת בעסק שלך? אולי תלוש פיקטיבי?

היום הסביר במסגרת שיתוף יידע מקצועי משפטי אציג כיצד להימנע מעימות עם המוסד לביטוח לאומי כאשר רעייתך שמועסקת בעסק המשפחתי יוצאת לחופשת לידה ומבקשת ככל עובדת אחרת במשק את זכויותיה מהמוסד לביטוח לאומי כאישה בחופשת לידה ומענקים על פי החוק. למרות שבכל חודש מופרש עבורה תשלום למוסד לביטוח לאומי, הרי שעת שתגיש תביעה לדמי לידה, המוסד לביטוח לאומי לא ייטה לאשר אותה בנקל, יערים קשיים ואף יזום חקירה מוגברת של חוקרי המוסד לביטוח לאומי לבדוק אם התקיימו יחסי עובד מעביד.

 

ככל ומדובר בעסק בו האישה הינה העובדת היחידה ואין עובדים נוספים שיעידו על העסקה זו של הרעייה

הרי שנמליץ להתנהל בדרך הבאה:

 • חובת ההוכחה היא על האישה וללא קשר לתשלום החודשי המשולם והמתקבל ללא היסוס ושאל שאלות מצד הביטוח הלאומי.
 • לוודא כי מונפק תלוש משכורת לאישה כעובדת בכל חודש באופן מסודר.
 • לוודא כי בכל חודש מועברת המשכורת לחשבון האישה ועדיף באמצעות העברה מחשבון העסק לחשבון הרעייה או באמצעות שק למוטב בלבד לטובת ועל שם האישה, עדיף לא בתשלום במזומן.
 • לעיתים תידרש העובדת להציג ולהמציא למוסד לביטוח לאומי, מסמכים שונים ובכללם העתק של ההמחאות ששולמו לה בגין שכר עבודה לאחר פירעון, ולהמציא דף חשבון המעיד על הפקדות שכר בתקופה הרלוונטית.
 • וודא כי התנהלות העבודה של האישה בעסק ניכרת באמצעות לדוגמא חוזים מכתבים שהכינה במהלך עבודתה, דואר אלקטרוני אשר אישה שולחת ומקבלת בעסק ולטובת העסק.
 • שעון נוכחות ושעות נוכחות – להכין תדפיס שעות עבודה מראש חתומים ומאושרים על ידי המעסיק.
 • נוכחות מודגשת בסביבת עבודה – כך שהעסקים הסמוכים או המשרדים הקרובים יראו את האישה ויוכלו להעיד בבוא היום על בואה ויציאתה בשעות מסוימות.
 • אם ישנם עובדים נוספים הרי שכמובן אלו יוכלו להעיד כי האישה אכן עובדת ונוכחת בעבודה.
 • חקירת ביטוח הלאומי הינה כלפי המעסיק והעובדת גם יחדיו. ככל ויעלו סתירות בגרסאות הרי שיש בכך כדי לבסס דחיית התביעה לדמי לידה.
 • חלק מהשאלות של חוקרי המל"ל יעסוק בהכרה והתמצאות של האישה במקום העבודה עצמו, כיצד להגיע אליו מי עובדיו, מה מקום המושב של האישה בו, על מנת לאתר חוסר קונסיסטנטיות שתיצור בקעים בטענה והדרישה.
 • לעיתים נערך ביקור פיזי במקום העבודה להתרשמות מקרוב לצורך אישוש או הזמה של הדרישה.
 • שאלה נוספת של חוקרי המל"ל תהא מי מחליף את האישה בעת חופשת הלידה? שכן אם מדובר בעובד שיצא לחופשת לידה מי עושה את עבודתה?
 • עליית שכר משמעותית וחדה חודשים ספורים טרם הלידה יעוררו את החשד ואת הצורך לחקירה מוגברת.

בתי הדין לעבודה פסקו שכאשר שכר המבוטחת הועלה בצורה ניכרת בתקופת ההיריון, מבלי שהיקף העבודה או מהות התפקיד השתנה, רשאי פקיד התביעות לבחון אם חלק מהתשלום למבוטחת הוא "שכר רגיל" או תשלום פיקטיבי. מעבר לכך אף נקבעה חזקה כי כאשר מועלה שכרה של אישה הרה חודשים ספורים לפני הלידה משמע שהמטרה היא לקבל דמי לידה גבוהים שלא כדין.

 

 • ככל ודחיית התביעה לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי תידחה ותוגש תביעה לבית הדין לעבודה. הרי שזה יבדוק אם עלו סתירות בגרסאות המעסיק והעובדת בנושאים מרכזיים ומהותיים כגון – תקופת העבודה, מסגרת העבודה, שעות העבודה, גובה השכר ששולם, אופן תשלום השכר נחיצות ומהות התפקיד שביצעה העובדת. מכאן שסתירות אלה אכן יטילו ספק בנכונות גרסתה ויעמידו בסימן שאלה את מהימנותה, עד כדי דחיית תביעתה.
 • הלכה פסוקה היא כי קרבה משפחתית שלעצמה איננה שוללת היווצרות יחסי עובד מעביד. ברם, בית הדין ייטה לבחון לעומק וביתר שאת, אם התקיימו יחסי עובד מעביד או שמא מדובר בסיוע התנדבותי על בסיס של רצון טוב בין קרובי משפחה.
 • האמור בטור זה מתייחס לכל העסקה של בן משפחה בעסק משפחתי ולא דווקא רק ביחס לרעייה.

שתפו את הטור

המשרד מזרחי & מויאל ושות' נוסד על ידי עורך הדין אריק מויאל בשנת 2006 עורך דין בעל תואר ראשון בהצטיינות ותואר שני ( LL.M)
המשרד מתמחה בדיני מקרקעין, דיני משפחה, צוואות, ירושות, עזבונות.

משרדנו נותן ליווי ויעוץ בהתנדבות בשי"ל נשר. עו"ד דוד מזרחי מעביר הרצאות בנושא יפוי כוח מתמשך, צוואות, ירושות ומוסמך על ידי האפוטרופוס לערוך יפוי כוח מתמשך.

משרדנו עורך עשרות יפויי כוח מתמשך ואף לעיתים מגיע לבתי אבות ולבית הלקוח.

טורים נוספים

דיני משפחה

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!!

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!! כעת נציג בפניכם דרך המוזילה עליות בצורה משמעותית ידעתם שיש הליך שנקרא ישוב סכסוך?? כיום, תחילת הדיונים בענייני

דילוג לתוכן