ההבדל בין גישור לבוררות

הרבה מאיתנו מתבלבלים והיו הסביר את

ההבדלים בין גישור לבוררות, שני הליכים חלופיים להליך המתקיים בבית המשפט שהם שונים בתכלית השינוי שראוי שנדע את ההבדלים ביניהם.

ההבדלים  בין מגשר לבורר

 • מגשר הוא למעשה איש מקצוע – מוסמך אך לא בהכרח משפטן.
 • נדרש כי היא יהא מקובל על שני הצדדים לסכסוך.
 • המגשר נדרש ללוות את הצדדים, ליצור שיח  ושיתוף פעולה לצורך קבלת החלטות כאלו שיהא בהן משום פתרון הסכסוך.
 • חשוב להדגיש כי המגשר אינו מחליט במחלוקות שהתגלעו בסכסוך, אלא לשמוע את הצדדים לעמוד כל הנקודות הכואבות שלהם, לנסות להציע פתרונות בכלל זאת גם יצירתיים ולא רק קלאסיים. ליצור תוואי כל פעם מחדש שעולה קושי של הצדדים באמצעות פתרון יצירתי חדש כזה שבסופו של התהליך יתווה דרך לקבלת החלטה משותפת שתחסל את הסכסוך בין הצדדים.
 • בסופו של ההליך, המגשר ינסח הסכם משפטי אשר ישקף את ההסכמות אליהם הגיעו הצדדים. הסכם אשר יקבל תוקף משפטי של פסק דין של גורם שיפוטי, כזה שיהא בו משום לחייב את הצדדים שניתן יהא לאכוף אותו.
 • בכל שלב טרם סופי, הצדדים או כל צד שיחפוץ בכך יכולים לפרוש מהליך הגישור וזאת רק בהודעה בלבד!
 • גם בית המשפט בהסכמת הצדדים משמש כמגשר.
 • כאשר בית המשפט משמש כמגשר, התיק מועבר לשופט שתפקידו לגשר והפרוטוקול הדיונים למעשה נחסה, כך שלא ניתן יהיה לשופט הדן בתיק לאחר שהליך הגישור נכשל והצדדים שבו לאולם השופט הדן בתיק, הרי שזה לא יוכל לצפות בפרטי התנהלות הגישור.
 • כל אדם יכול להיות בורר – אין חובה או דרישה או הסמכה או הכשרה כדי לשמש כבורר בסכסוך משפטי.
 • הבורר נדרש לעבוד במסגרת של הליך שיפוטי בגרסה שהוכתבה לעניין זה בחוק הבוררות שכולל כללים דיוניים.
 • תפקיד מרכזי של הבורר הוא להכריע בסכסוך, לקבוע מי חב למי.
 • חשוב להדגיש כי הבורר קובע את שכרו! והצדדים נדרשים לשלם את שכר טרחתו על פי קביעתו.

שכר הבורר – סעיף 31א לחוק הבוררות תשכ"ח-1968 קובע:

בעלי-הדין חייבים לשלם לבורר את שכרו והוצאותיו (להלן ביחד – השכר), בסכומים, בחלקים ובמועדים שקבע הבורר, והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מהסכם הבוררות.

 • אי לכך כאשר הצדדים לא משלמים את שכר טרחתו רשאי הבורר לעכב את מתן פסק הבוררות ואת כל המשך הליך הבוררות עד אשר שכרו ישולם.

זכות עיכוב סעיף 33 (א) לחוק הבוררות קובע:

לא שולם לבורר שכרו, כולו או מקצתו, במועדו, רשאי הוא לעכב את המשך הדיון ואת  מתן פסק      הבוררות או מסירתו עד שישולם הסכום שבפיגור.

 • לאחר שהבורר שומע את הצדדים ובוחן את הראיות הוא יקבל החלטה ברת אכיפה אשר תחייב את שני הצדדים .
 • בסופה של בוררות מתקבל פסק הבורר שהוא בעל תוקף שיפוטי, ערעור על פסק זה הוא עניין לא קל ולא פשוט. יתאפשר רק בנסיבות מיוחדות בהן יש סטייה מכללי הצדק הטבעי – דהיינו כאשר יש מקרה קיצוני ביותר בו לא ניתן לצד להציג את הראיות.
 • הבדל מרכזי הינו כי הבורר אינו משמש כמפשר בין הצדדים לסכסוך, אלא כגורם מכריע ומחליט בסכסוך. ואילו המגשר אינו רשאי לפסוק הכרעה בסכסוך אלא, רק לסלול את הדרך לצדדים להגיע לכלל הסכם, הבורר משמש כמעין  שופט מחליט מכריע.

 

שתפו את הטור

המשרד מזרחי & מויאל ושות' נוסד על ידי עורך הדין אריק מויאל בשנת 2006 עורך דין בעל תואר ראשון בהצטיינות ותואר שני ( LL.M)
המשרד מתמחה בדיני מקרקעין, דיני משפחה, צוואות, ירושות, עזבונות.

משרדנו נותן ליווי ויעוץ בהתנדבות בשי"ל נשר. עו"ד דוד מזרחי מעביר הרצאות בנושא יפוי כוח מתמשך, צוואות, ירושות ומוסמך על ידי האפוטרופוס לערוך יפוי כוח מתמשך.

משרדנו עורך עשרות יפויי כוח מתמשך ואף לעיתים מגיע לבתי אבות ולבית הלקוח.

טורים נוספים

דיני משפחה

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!!

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!! כעת נציג בפניכם דרך המוזילה עליות בצורה משמעותית ידעתם שיש הליך שנקרא ישוב סכסוך?? כיום, תחילת הדיונים בענייני

דילוג לתוכן