התנגדות לצוואה

נתקלתם בצוואה מפתיעה מה עושים?

לאחרונה הגיע למשרדי לקוח וביקש להתייעץ בדבר תקינות צוואה. לדבריו נחשף כעת לצוואה המפתיעה של אימו המנוחה שהותירה אותו ואת מרבית היורשים פעורי פה, שכן אחיו הצליח לשכנע את המנוחה לערוך צוואה שבעצם מזכה אותו ואחות נוספת בלבד, ואת יתר חמשת אחיו הדירה לחלוטין. יתרה מכך, הצוואה מטילה בהם דופי,  בה נכתב במפורש כי הודרו עקב כך שהתעללו, התעלמו, לא סייעו לאימם האהובה- ולא כך הוא, ההפך הנכון טיפלו תמכו וסעדו אותה עד מותה, ומכאן הכעס האכזבה והרצון לתקן את העוול הנורא.  הצוואה זו, היא צוואה שנכתבה לפני שלושים שנים היא צוואה בעדים שנכתבה והופקדה על ידי המנוחה אצל רשם הירושות. כאן המקום להסביר בקצרה מהי צוואה בכלל ומהי צוואה בעדים, צוואה למעשה מבטאת את רצון המוריש! ואם בחר לחלק את העזבון בדרך מסוימת, הרי שיש לכבד את רצונו ואפילו החליט להדיר קרובים לו הוריו, רעייתו,  ילדיו; ואפילו בחר לשטוח את כל המטען השלילי שצבר משך שנים וגם אם הוא לא נעים לאוזן. במקרה זה הייתה זו צוואה בעדים, שנערכה על ידי עורך דין שמבטאת את רצון המוריש, מודפסת, עדים ניטרלים. קיימת אפשרות כי המוריש אף יפקיד את הצוואה בעצמו אצל רשם הירושות, ואז בבוא יומו ידאג זה, להביא את קיום הצוואה לידי יורשיו. 

מה ניתן לעשות?

הגשת התנגדות לצוואה תוגש לבית המשפט לענייני משפחה אשר נמצא באזור המגורים של האדם שנפטר. הזמן במסגרתו ניתן להגיש תביעת התנגדות לצוואה קצוב.לפי חוק הירושה, סעיף 67א', ניתן להגיש התנגדות לצוואה תוך 14 ימים מהמועד שבו פורסמה הבקשה לקיום הצוואה ברשומות ובעיתונות ובתנאי שלא ניתן הצו עדיין. במידה שתקופה זו אינה מספיקה, ניתן להגיש בקשה לרשם לענייני ירושות לדחיית מועד ההגשה. יש לציין כי על תקופת ההארכה להיות סבירה ומידתית .במידה שההתנגדות אינה מוגשת במועד, יינתן צו לקיום הצוואה על ידי הרשם לענייני ירושה.הגשת ההתנגדות כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 972 ש"ח נכון לשנת 2020.  כאשר ההתנגדות לצוואה מוגשת למשרדי הרשם לענייני ירושה הרי שיש לתמוך אותה בתצהיר המאמת את העובדות הכלולות בה. הרשם יעביר את בקשת ההתנגדות לצוואה לבית המשפט למשפחה לצורך ניהול ההליך המשפטי בעניינה.

במידה וניתן צו הרי שהדרך לתקן זאת היא באמצעות בקשה לביטול צו קיום צוואה.

באלו עילות ניתן להגיש בקשת התנגדות?

הנפטר ערך צוואה מאוחרת מזו שהוגשה עבורה הבקשה לצו קיום צוואה' ולפי החוק הצוואה האחרונה היא הקובעת.

הצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של האדם שמת או שנפלו בה פגמים. 

היעדר כשירות – אדם אשר היה לקוי קוגניטיבית כך שלא ידע להבין את טיבה של הצוואה, דהיינו לא היה מסוגל לזכור את כלל הרכוש, את זהות יורשיו החוקיים או את השפעת הצוואה על שינוי סדר היורשים,  כי אז ניתן לטעון שהצוואה  אינה כשרה ולבטלה.

הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, לחץ, איום או אונס.

אחד היורשים (הזוכים) המופיעים בצוואה, השתתף בעשייתה או היה עד בזמן שהיא נחתמה.

 

מי רשאי להגיש התנגדות לצו קיום הצוואה?

הפסיקה קובעת כי רק מי שהינו "מעוניין בדבר" רשאי להגיש התנגדות. כלומר מי שנפגע במישור הכלכלי מהנישול בצוואה – רשאי לתקוף אותה. מכאן, ניתן לומר כי "מעוניין בדבר" הוא אדם שיש לו עניין כלכלי בתוצאות של פסילת הצוואה, כמו במקרה דנן, בו ילדיי המנוחה נושלו מהירושה.

כיצד נגיש.

התנגדות לצו קיום צוואה תוגש בדרך "התנגדות לקיום צוואה" ומתחתיה יפורט הסעד המבוקש, שעניינו להורות על דחיית הבקשה לקיום צוואה. בעמוד הראשון יצוינו בעלי הדין הנוגעים בדבר, כלומר התובע את קיום הצוואה מחד והמתנגדים לקיום הצוואה מאידך. המתנגד לצוואה יהיה הנתבע ואילו המבקש את קיום הצוואה ירשם כתובע.

ההתנגדות תפרט את הקשר של הצדדים למנוח לצוואה ואת מהות ההתנגדות. המתנגד יפרט את נסיבות עריכת הצוואה כפי שנחזו לו, מדוע יש לפסול את הצוואה מקיום, ויתייחס לנישול ומשמעותו כפי שעולה מהצוואה.

אם לא תהיינה הסכמות בין הצדדים בשלב המקדמי, הרי שיקבעו הוכחות. 

במקרה הנדון, בית המשפט בשלב זה לאחר שהתרשם מכלל הדברים- תצהירים של מכרים שונים כי הילדים היו אוהבים, תומכים, סועדים, מבקרים לעיתים תכופות, לכן הציע בית המשפט העניק פיצוי כספי חלקי סמלי לכלל האחים וחשוב מכך, לשנות את המשפטים הפוגעניים כלפיהם שכתובים בצוואה, ובכך לסיים את עניין היריבות בין האחים.

משרד עורכי דין מזרחי&מויאל ושות'

שתפו את הטור

המשרד מזרחי & מויאל ושות' נוסד על ידי עורך הדין אריק מויאל בשנת 2006 עורך דין בעל תואר ראשון בהצטיינות ותואר שני ( LL.M)
המשרד מתמחה בדיני מקרקעין, דיני משפחה, צוואות, ירושות, עזבונות.

משרדנו נותן ליווי ויעוץ בהתנדבות בשי"ל נשר. עו"ד דוד מזרחי מעביר הרצאות בנושא יפוי כוח מתמשך, צוואות, ירושות ומוסמך על ידי האפוטרופוס לערוך יפוי כוח מתמשך.

משרדנו עורך עשרות יפויי כוח מתמשך ואף לעיתים מגיע לבתי אבות ולבית הלקוח.

טורים נוספים

דיני משפחה

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!!

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!! כעת נציג בפניכם דרך המוזילה עליות בצורה משמעותית ידעתם שיש הליך שנקרא ישוב סכסוך?? כיום, תחילת הדיונים בענייני

דילוג לתוכן