התפטרות מהעבודה

חשיבות משלוח מכתב התפטרות הן למעסיק והן לעובד.

החלטת להתפטר מהעבודה מה אתה חייב לעשות?

לשלוח מכתב התפטרות בכתב למעסיק. חובה המוטלת על העובד מכוח סעיף 2 (ב) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, אשר קובע כי עובד המבקש להתפטר מעבודתו חייב להגיש הודעה מוקדמת למעסיקו  בכתב על כך.

מתי יש לשלוח את המכתב?

את מכתב ההתפטרות יש להגיש למעסיק מספר ימים מראש לפני כניסת ההתפטרות לתוקף, וזאת בהתאם לזמנים המנויים בחוק, שמשתנים ביחס  לדרך תשלום השכר של העובד והוותק שלו במקום העבודה: 

כמפורט כדלקמן:

עובד על בסיס שכר חודשי:

 • בחצי השנה הראשונה – יום אחד מראש עבור כל חודש עבודה.
 • מחודש השביעי לעבודה עד תום שנה ראשונה – 6 ימים מראש, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה.
 • בתום שנת עבודה – חודש ימים מראש.

עובד על בסיס שעת עבודה:

 • בשנה הראשונה – יום אחד מראש עבור כל חודש עבודה.
 • בשנה השנייה   – 14 ימים מראש, בתוספת של יום אחד עבור כל שני חודשי עבודה .
 • בשנה  השלישית – 21 ימים מראש, בתוספת של יום אחד עבור כל שני חודשי עבודה.
 • החל משנתו הרביעית – חודש ימים מראש.

אם כך מדוע לשלוח מכתב למעסיק שממנו אתה חפץ להיפטר?

ובכן יש לכך סיבות רבות ומגוונות:

 • הגינות אלמנטרית מחייבת הודעה מוקדמת למעסיק על מנת שיערך וימצא מחליף ראוי מבעוד מועד לעובד המתפטר ולמנוע מצב בו המעסיק יעמוד בפני שוקת שבורה.
 • משום שישנה סנקציה כספית בחוק, סעיף 7(ב) לחוק הודעה מוקדמת קובע כי עובד שהפסיק את עבודתו ללא הגשת הודעה מוקדמת על התפטרותו למעסיק  בהתאם להוראות הדין, ישלם למעסיקו פיצוי בסך השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה בגינה לא ניתנה ההודעה- מכתב ההתפטרות.

מה יש לכלול במכתב ההתפטרות?

 • סעיף 2 לחוק קובע כי יש מכתב זה יכלול את מועד כתיבת המכתב ואת מועד החלת ההתפטרות וכניסתה לתוקף.
 • החוק אינו מכתיב נוסח מכתב התפטרות מסוים וקובל וניתן לנסח אותו בדרך אישית.
 • אין חובה לכלול את סיבת ההתפטרות, אלא אם כן מדובר בהתפטרות בדין מפוטר.
 • יש לנסח את המכתב בשפה ראויה מכובדת ולא מתלהמת, לשמור על כבוד השותפים לשיח.
 • ראה דוגמא לא מחייבת שעשויה לסייע לנסח מכתב התפטרות:

 

משרד עו"ד מזרחי מויאל ושות' 

לכבוד : שם המעסיק                                                                                      תאריך כתיבת המכתב

 

הנדון: מכתב הודעה על סיום העסקה

 

להלן מוגשת בזאת הודעה על התפטרותי מהעבודה בשל סיבות אישיות ; התפטרות זו תחל מיום ___________.

בברכה, חתימת העבד.

שתפו את הטור

המשרד מזרחי & מויאל ושות' נוסד על ידי עורך הדין אריק מויאל בשנת 2006 עורך דין בעל תואר ראשון בהצטיינות ותואר שני ( LL.M)
המשרד מתמחה בדיני מקרקעין, דיני משפחה, צוואות, ירושות, עזבונות.

משרדנו נותן ליווי ויעוץ בהתנדבות בשי"ל נשר. עו"ד דוד מזרחי מעביר הרצאות בנושא יפוי כוח מתמשך, צוואות, ירושות ומוסמך על ידי האפוטרופוס לערוך יפוי כוח מתמשך.

משרדנו עורך עשרות יפויי כוח מתמשך ואף לעיתים מגיע לבתי אבות ולבית הלקוח.

טורים נוספים

דיני משפחה

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!!

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!! כעת נציג בפניכם דרך המוזילה עליות בצורה משמעותית ידעתם שיש הליך שנקרא ישוב סכסוך?? כיום, תחילת הדיונים בענייני

דילוג לתוכן