חדש במשפט

יסוד עמותה

מהי עמותה לשם מה מוקמת? לרבים מאיתנו יש חזון חלומות ליצירת עולם טוב יותר לקידום פרויקטים חברתיים, התנדבות, פעילויות רווחה ספורט שניתן ליישם באמצעות ייסוד

המשך קריאה »

תביעת השתקה

כאן ננסה להסביר מהי תביעת השתקה, מה מטרתה, מי בדרך כלל מגיש אותה, מה עמדת החוק כלפיה, מה מקורה, כיצד מתייחס המחוקק הישראלי? מי מגיש

המשך קריאה »

טור בנושא ביטוח לאומי

ביטוח לאומי ,פגיעת בעבודה על קצה המזלג. בעבודתי השוטפת אני נתקל במקרים רבים בהם אנשים אינם מייחסים חשיבות לאופן ההתנהלות הראשונית עם המוסד לביטוח לאומי

המשך קריאה »

פינוי מושכר

פינוי מושכר שאינו מוגדר "כדייר מוגן" שוכר אשר אינו משלם מזה תקופה את שכר הדירה, גורם לנזקים ומתעלם לחלוטין מבקשות המשכיר, אינו מוכן לעזוב את

המשך קריאה »

מכירת דירה מפוצלת

 השינוי ברשות המיסים ביחס לדירה שכורה בעת מכירתה. בדגש על דירה שפוצלה למספר יחידות לשם השכרתה. בעת האחרונה מסתמנת תופעה חדשה בקרב רשות המיסים ביחס

המשך קריאה »

ידיעה שיפוטית

 "ידיעה שיפוטית" אשר מהווה מעין חריג ייחודי לדיני הראיות ומאפשרת לשופט היושב בדין להחליט על עובדות מסוימות באופן עצמאי מבלי שצד שטען לעובדה הוכיח אתה

המשך קריאה »