טור איזון משאבים

 איזון משאבים בין בני זוג.

בני זוג רבים החשים כי נישואיהם תמו והגיעו לסוף הדרך, ממשיכים לחיות בניגוד לרצונם עם בן הזוג אך ורק במטרה לשמור על הרכוש ונמנעים מלפרק אותם בשל העיכוב הפסיכולוגי והמעשי הכרוך בחלוקת הרכוש. במאמרי זה אסביר כי אין לחשוש בעניין הבטחת הרכוש של בן הזוג לאור ההגנה שמעניק החוק.

חוק יחסי ממון 

בדיוק לעניין זה המחוקק יצר חוק מיוחד המטפל בנושא חלוקת רכוש בין בני הזוג – הוא "חוק יחסי ממון", תשל"ג-1973. באמצעותו נסדיר את אופן שבו יחולק הרכוש בין בני הזוג. הסמכות העניינית לדון בענייני רכוש, בהתאם לחוק יחסי ממון, מוקנית לבית המשפט לענייני משפחה. ברם, בהסכמת בני הזוג, ניתן לדון בענייני רכוש גם בפני בית הדין הרבני. זאת כאשר כורכים תביעת גירושין יחד עם עניין חלוקת הרכוש מראש. 

ככל שלא נחתם הסכם ממון בין בני זוג, חלוקת רכוש בגירושין, תיעשה לגבי הרכוש המשותף נטו. דהיינו, הרכוש שצברו בני הזוג במהלך נישואיהם בניכוי החובות בדרך של "איזון משאבים".

חשוב להדגיש כי הן מרוח החוק והן מהפסיקה עולה כי בין אם אחד מבני הזוג עבד ובין אם לאו, הרי שלבן הזוג יש זכויות בהתפתחות המקצועית ובהישגי הקריירה של בן זוגו, אותם ניתן לתרגם לעניין הכספי ולנכסים אחר שנצברו ונרכשו במהלך חיי הנישואין, בהפחתת ההתחייבויות שיש לבני הזוג. החוק קובע גם מקרים בהם לבן הזוג לא יהא חלק בנכס מסוים ואפילו עשו בו בני הזוג שימוש משותף בחיי הנישואין,  זאת בשל הגדרתו כנכס שאינו בר חלוקה היות והיה בבעלות בן הזוג עוד טרם החיים המשותפים.

הברחת נכסים

קיים חשש לכך שאחד מבני הזוג יתפתה וינסה להבריח נכסים לטובתו.

הקושי

בעוד שכספים ונכסים כלכליים מוחשיים כמו דירה, כספים, אוספים, תכשיטים, מכוניות, ניתן לשערך בכל עת את ערכם הכלכלי, הרי שישנם נכסים, בעיקר בלתי מוחשיים, שערכם משתנה מעת לעת, שמצריכים הערכה מקצועית לשווים, כגון נכסי קריירה, שווי ערך מניות חברה פרטית – שאינה נסחרת בבורסה, שווי זכויות פנסיוניות ונכסי קניין רוחני.

מהו הסדר איזון משאבים?

החוק יצר מנגנון של ברירת מחדל בנוגע לחלוקת רכוש. ברירת מחדל זו נקראת "הסדר איזון משאבים", הקבועה בסעיף 5 לחוק. בהסדר זה נקבע כי בעת תום הנישואין או פרידה של בני זוג, תיערך חלוקת רכוש שווה, ביחס לרכוש המשותף אותו צברו יחד. בסיום הנישואין, בני הזוג יהיו זכאים לערוך "הסדר איזון משאבים", הכולל את כלל "נכסי בני הזוג" כל רכוש משותף שהוא, בכלל זה קופות גמל, חסכונות, פנסיה, עסק. למעשה, כך עם סיום מערכת היחסים הזוגית כל בן זוג יהא זכאי למחצית מן הרכוש המשותף.

מה לא נכלל באיזון משאבים?

חוק יחסי ממון קובע כי ישנם סוגי רכוש שלא נלקחים בחשבון במסגרת הסדר איזון המשאבים:  רכוש שניתן לבן או בת הזוג במתנה, רכוש שהיה בבעלות בן הזוג לפני הנישואין, קצבאות זקנה, קצבאות המשולמות לאחד מבני הזוג עקב תאונה או דמי נכות. מכאן, קצבת זקנה לא תילקח בחשבון נכללת בהסדר איזון המשאבים. כך לגבי רכוש שבני הזוג הסכימו ביניהם בכתב בהסכם ממון. 

 הסכם ממון

ככל ונחתם הסכם יחסי ממון בין בני הזוג, הרי שכל שנכלל בהסכם זה לא יחולק במסגרת איזון המשאבים. הסכם ממון הוא הסכם שנחתם בין בני הזוג לפני הנישואין או במהלכם, שבמסגרתו מסדירים בני הזוג את אופן חלוקת הרכוש המשותף שלהם בעת פרידה. בתנאי כמובן, כי הסכמה שנערכה בין בני הזוג, המתבטאת בהסכם ממון, נעשתה בהסכמה ולא בכפייה כאשר ניתן לו תוקף של פסק דין על ידי בית המשפט לענייני משפחה.

מהי מסגרת הזמן?

חוק זה מתייחס לזוגות אשר נישאו לאחר 01.01.1974. באשר לזוגות שנישאו טרם שנה זו, הרי שהלכת השיתוף היא הקובעת.

שתפו את הטור

המשרד מזרחי & מויאל ושות' נוסד על ידי עורך הדין אריק מויאל בשנת 2006 עורך דין בעל תואר ראשון בהצטיינות ותואר שני ( LL.M)
המשרד מתמחה בדיני מקרקעין, דיני משפחה, צוואות, ירושות, עזבונות.

משרדנו נותן ליווי ויעוץ בהתנדבות בשי"ל נשר. עו"ד דוד מזרחי מעביר הרצאות בנושא יפוי כוח מתמשך, צוואות, ירושות ומוסמך על ידי האפוטרופוס לערוך יפוי כוח מתמשך.

משרדנו עורך עשרות יפויי כוח מתמשך ואף לעיתים מגיע לבתי אבות ולבית הלקוח.

טורים נוספים

דיני משפחה

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!!

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!! כעת נציג בפניכם דרך המוזילה עליות בצורה משמעותית ידעתם שיש הליך שנקרא ישוב סכסוך?? כיום, תחילת הדיונים בענייני

דילוג לתוכן