טור אפליה

איסור בפרסום הצעות עבודה מפלות/  פרסום מודעת דרושים מה מותר ומה אסור?

מעסיק  המפרסם מודעת דרושים לגיוס עובדים חדשים לעסק שלו, חייב לדעת כי חל איסור על הצעות עבודה מפלות, כאלה שפונות אל חלק מסוים באוכלוסייה, שיוצר שוני ובידול אסור בין ציבורים שונים.

החוק בישראל אוסר בצורה מפורשת על פרסום מודעת דרושים מפלה, דהיינו מודעה המנוסחת בדרך המציבה הלכה למעשה דרישות סף שעושות הבחנה שאינה לגיטימית בין דורשי העבודה.

השלכותיו של פרסום מפלה כאמור עלולות להיות בעלות משמעות חמורה, הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי. 

מקור הסמכות החוקית

עניין זה מסתמך על חוק. מקור הסמכות החוקית הינה בסעיף 2(א) לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה תשמ"ח – 1988. האוסר על מגוון רחב של סוגי הפליה כלפי עובדים ובכללם נטייה המינית, מעמד אישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ גופית, היותם הורים, גיל, גזע, דת, לאום, ארץ מוצא השקפת עולם, דרך פוליטית, מגורם מגורים ושירות במילואים.

למעט החריג בסעיף 2 (ג) לחוק הקובע כי כאשר המדובר באפליה המתחייבת מאופיים או ממהותם של המשרה או התפקיד, לא תהיה זו אפליה לפי סעיף 2 לחוק.

סעיף 8 לחוק, מתייחס באופן ישיר לעניין פרסום מודעות דרושים וקובע כי  כאשר מעסיק מפרסם מודעה בדבר הצעת עבודה למעט  סעיף 2(ג) לחוק שאינו חל עליה, חייב לנסח את המודעה כך שתפנה הן לזכר והן לנקבה ללא אפלייה.

מה נדרש לדעת?

בעת פרסום מודעות דרושים חשוב להקפיד על ניסוח קפדני הפונה בלשון רבים או לחלופין פונה לשני המינים, וכאשר אין אפשרות כזו – חשוב להדגיש  בהערה מיוחדת באופן ברור כי המודעה נכתבה בלשון נקבה או זכר מפאת נוחות אך נועדה ופונה לשני המינים. כמו כן, להקפיד למנוע הבחנה בין בני הדתות השונות, נשים וגברים   מגזרים, אזורי מגורים, צעירים ומבוגרים וכל הבחנה שהיא.
על מודעה בדבר הצעת עבודה לעסוק בעיקרה ברקע המקצועי הנדרש ובתיאור התפקיד כאשר שפת המודעה והאיורים שמלווים אותה נדרשים להתאמה למגוון הרחב ביותר, של האוכלוסייה על שלל רבדיה.

ממה יש להיזהר?

בבואנו לפרסם מודעת דרושים אין לכלול במודעה תנאי קבלה מיוחדים אלא אם כן יש בכך רלוונטיות וצורך למשרה  כפי שעולה מסעיף 2(ג) לחוק.
לא לכתוב כי המשרה מיועדת לפלח מסוים כמו בוגר יחידה קרבית, או מי ששוחרר בדרגת אלוף או ניצב במשטרה. 

לא לנסח בלשון נקבה בלבד הטובות למקצוע האחיות.

סעיף 2(ג) לחוק ישנן דרישות לגיטימיות המהוות הבחנה מותרת למשרה כאשר ישנם אלמנטים ייחודיים הנדרשים לצורך המשרה והם חלק בלתי נפרד מהכישורים הנדרשים לצורך מילוי המשרה כגון: משרה לעוזר משפטי ניתן לדרוש בעל תואר ראשון במשפטים ועורך דין. או דוגמא מתורגמן לשפת הסימנים ניתן לדרוש שליטה מלאה בשפה זו. כי אחרת ישנה סכנה מוחשית כי הן בתי המשפט והן נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה יצאו וחוצץ נגדן ויפסלו אותן

מהן הסנקציות בחוק?

סעיף 15(א) לחוק שוויון ההזדמנויות קובע כי  פרסום מודעה מפלה מהווה עבירה פלילית  שדינה כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א) לחוק העונשין קנס לפי שווי הנזק או טובת ההנאה.  מעבר לכך, הפרסום מהווה גם עבירה מנהלית, בהתאם לסעיף 11 לחלק א' בתוספת לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה שנושאת בחובה קנס מנהלי בהתאם לסעיף 3 לחוק, כאשר מוגשת תלונה ליחידת האכיפה במשרד הכלכלה.

סעיף 10 לחוק מאפשר להגיש תביעה אזרחית כנגד מפרסם המודעה בבית הדין האזורי לעבודה  לתבוע מבית הדין צו מניעה ולדרוש פיצויים ללא הוכחת נזק בשיעור שבית הדין יחליט לגביו, מישור נוסף להגיש תלונה בפני נציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה.

שתפו את הטור

המשרד מזרחי & מויאל ושות' נוסד על ידי עורך הדין אריק מויאל בשנת 2006 עורך דין בעל תואר ראשון בהצטיינות ותואר שני ( LL.M)
המשרד מתמחה בדיני מקרקעין, דיני משפחה, צוואות, ירושות, עזבונות.

משרדנו נותן ליווי ויעוץ בהתנדבות בשי"ל נשר. עו"ד דוד מזרחי מעביר הרצאות בנושא יפוי כוח מתמשך, צוואות, ירושות ומוסמך על ידי האפוטרופוס לערוך יפוי כוח מתמשך.

משרדנו עורך עשרות יפויי כוח מתמשך ואף לעיתים מגיע לבתי אבות ולבית הלקוח.

טורים נוספים

דיני משפחה

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!!

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!! כעת נציג בפניכם דרך המוזילה עליות בצורה משמעותית ידעתם שיש הליך שנקרא ישוב סכסוך?? כיום, תחילת הדיונים בענייני

דילוג לתוכן