טור בוררות יתרונות וחסרונות

בוררות, התניית בוררות, יתרונות וחסרונות !

מהי בוררות?

בוררות נעשית בין צדדים שביניהם מחלוקת ,  אשר מעוניינים שהבורר יכריע בה ויגרום ליישוב הסכסוך.

הליך מרצון – כל הצדדים צריכים להסכים להתדיין בבוררות. 

הצדדים לבוררות צריכים להסכים על זהות הבורר.

תפקיד הבורר להכריע בסכסוך בין הצדדים – בדיוק כמו שופט בבית המשפט. 

הבורר אינו מגשר אשר עושה הכול לגשר בין צדדים חלוקים, הבורר מחליט מכריע ולאו דווקא על דרך הפשרה. 

חסרונות

הבורר קובע את שכרו בעצמו! ולעיתים שכרו יקר מאוד.

לא מחויב להחליט על פי הדין המהותי – דהיינו לא מחויב להחליט על פי החוק.

במידה וזכית בבוררות, הרי שעל מנת לאכוף את פסק הבורר נדרש לקבל תוקף של פסק דין בבית המשפט.

לא חייב לנמק את פסק דינו וכך לרוב פסקי הדין של הבוררים לא מנומקים. יש בכך חיסרון משום שלא נדע מדוע הכריע כך או אחרת, הנימוק הוא ההסבר לצדדים כיצד ומדוע הגיע למסקנה.

לבורר אין סמכות כמו לבית משפט לזמן עדים ולחייב אותם להתייצב או למסור מסמכים.

הליך בוררות מוגבל רק לנושא שהוחלט לדון בו בהסכם הבוררות, ומוגבל רק למחלוקת שבין הצדדים להסכם הבוררות. בניגוד לבית משפט, בבוררות לא ניתן לכפות ניהול של בוררות על צד שלישי שלא היה חלק מהסכם הבוררות, ואין אפשרות לעבור לדון בנושאים חדשים שלא סוכם עליהם בהסכם, גם אם זה קשור לנושא שנקבע.

בעוד שעל פסק דין של שופט קיימת זכות ערעור מובנית, הרי שלגבי פסק בורר לא כך היא! לא ניתן לערער בפני בית המשפט רק במקרה קיצוני שגרם לעיוות דין.

אך ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לבטלו, וזאת בשל סיבות מוגדרות כגון הבורר לא מונה כדין, חרג מסמכותו, לא נתן לצד להביא ראיות, לא הכריע בלב העניין ועוד.

גם אם נפלו פגמים בפסק הבורר בית המשפט אינו מחויב לבטל את פסק דינו. לרוב בתי המשפט ייטו לעשות הכול על מנת לא לבטל את פסק הדין, אלא יורו לבורר לשוב למלאכתו ולתקן את הדרוש.

שלא כמו בבית משפט – צד שהוזמן כדין לישיבה בפני הבורר ולא התייצב, רשאי הבורר לדון בסכסוך בהיעדרו. זאת ועוד, אם באותה ישיבה נדרש אותו צד לטעון טענותיו במועד שנקבע לכך, ולא עשה כן, רשאי הבורר לפסוק בסכסוך בהיעדרו.

 

יתרונות

נחסך  תשלום אגרת בית משפט.

אתה קובע את זהות הבורר ואילו בבית המשפט אין לך השפעה על זהות השופט.

יש לערוך הסכם בוררות שיעניק סמכות לבורר הנבחר להכריע במחלוקת בין הצדדים. הסכם בוררות בעל תוקף הוא הסכם בכתב שיגדיר את סלע המחלוקת וגדרי הדיון. אחרת, יחולו הכללים הקבועים בתוספת לחוק.

כיוון שהבורר לא מחויב לדין המהותי, הרי שיכול לפעול ביצירתיות למציאת פתרונות.

 

ניתן לבחור בבורר מומחה לעניין המחלוקת, בעוד שלשופט ידע נרחב בכלל הנושאים אך לא מומחיות לעניין מסוים.

ישנם צדדים שלא מעוניינים כי הסכסוך ייוודע לציבור משום שהפרסום עשוי להזיק להתנהלות העסקית או למוניטין ויפגע במוסד או אדם כלשהו, כמו עניין תלונה נגד אחד הבכירים בבנק מסוים בגין הטרדה, שהסתיים בבוררות.

בניגוד להליך בבית המשפט מתנהל באווירה רשמית ופרוצדורלית, במסגרתה באי כוח הצדדים מורשים להתבטא אך ורק ברשות בית המשפט, הרי שהליך הבוררות נעשה באווירה נינוחה ושלווה במשרדו של הבורר תוך ניסיון לייצר אווירה נעימה ואקלים דיוני נוח.

 

הליכי הבוררות מתנהלים בצנעה  הישיבות מתקיימות בדלתיים סגורות, ועל בעלי הדין חל איסור פרסום וחשיפה תקשורתית, אלא אם הם החליטו אחרת, בעוד שדיוני בית המשפט פתוחים, ופסקי הדין חשופים לכלל הציבור.

בתוספת לחוק  הבוררות נקבע כי אם לא נקבע אחרת, ההליך יסתיים תוך 3 חודשים בלבד. הבורר יכול להאריך תקופה זו בשלושה  חודשים, מכאן הליך קצר באופן יחסי לעומת בית המשפט שאינו תחום בזמן.

ניתן לדרוש מהמועמד להתמנות לבורר להתחייב בכתב להיעדר ניגוד עניינים, לא רק עם בעלי הדין, משפחותיהם וקרוביהם אלא גם עם באי כוחם או כל גורם רלוונטי נוסף.

 

טיפ חשוב

לא לחתום על הסכם בו קובע צד את זהות הבורר מראש ! כי אז התחייבת לכך ואתה כבול לבורר מסוים. זאת למרות שעת שחותמים על הסכם, לא חושבים על הפרתו או על  סכסוך, ולכן לא ממש מייחסים לעניין זה חשיבות.

משרד עורכי דין מזרחי & מויאל ושות' 

שתפו את הטור

המשרד מזרחי & מויאל ושות' נוסד על ידי עורך הדין אריק מויאל בשנת 2006 עורך דין בעל תואר ראשון בהצטיינות ותואר שני ( LL.M)
המשרד מתמחה בדיני מקרקעין, דיני משפחה, צוואות, ירושות, עזבונות.

משרדנו נותן ליווי ויעוץ בהתנדבות בשי"ל נשר. עו"ד דוד מזרחי מעביר הרצאות בנושא יפוי כוח מתמשך, צוואות, ירושות ומוסמך על ידי האפוטרופוס לערוך יפוי כוח מתמשך.

משרדנו עורך עשרות יפויי כוח מתמשך ואף לעיתים מגיע לבתי אבות ולבית הלקוח.

טורים נוספים

דיני משפחה

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!!

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!! כעת נציג בפניכם דרך המוזילה עליות בצורה משמעותית ידעתם שיש הליך שנקרא ישוב סכסוך?? כיום, תחילת הדיונים בענייני

דילוג לתוכן