טור במתנה חישוב מס

רוצים לתת מתנה? תקחו בחשבון את הבט המס

ישנה חשיבות לסדר הפעולות ותכנון המס בעברת דירה ללא תמורה בין קרובים – עסקאות מתנה.

 

ברשימה זו, אפרט את עיקרי הדין החל בהעברת דירה ללא תמורה – במתנה בין קרובים, כולל השינויים שהחלו עם כניסת חוק ההסדרים לתוקף – ותיקון מס. 76 לחוק, אשר חלים בחלקם כבר החל מה-1.8.2013, וחלקם החל מה-1.1.2014, וכן בהתאם להוראת ביצוע 5/2013 מיום ה-26.12.2013, וכן כפתרון למס דירה שלישית בעקבות תיקוני חקיקה של מס ריבוי דירות (להלן "חוק דירה שלישית" ו/או "חוק מס דירה שלישית"), אשר עסק במיסוי דירה שלישית ומעלה.
בהתאם לדין הקיים, ניתן להעביר זכות במקרקעין ללא תמורה (העברה במתנה) מיחיד לקרובו בפטור ממס שבח. מקבל ההעברה ישלם רק 1/3 ממס הרכישה שהיה משלם לו היה רוכש את הדירה בשווי כסף, בהתאם למדרגות מס הרכישה הידועות ביום העברת הזכויות בדירה.
העברת נכסים במתנה לקרוב משמשת מקלט מס נפוץ. כדי למנוע תרגילי מס, לפיהן יועברו דירות ללא תמורה לצורך מכירתן מאוחר יותר בפטור ממס שבח, נקבעו בחוק תקופות צינון, בהן לא ניתן יהיה למכור את הדירה אשר התקבלה במתנה לתקופות שונות, בפטור ממס שבח.
מכירת דירה (או חלק מדירה) שהתקבלה במתנה (דירה שנתקבלה עד ליום ה-31.12.2013) כאמור היתה כפופה לתקופת הצינון שאורכה בין שנה אחת עד 4 שנים כמפורט להלן:– אם הדירה לא שימשה דרך קבע למגוריו של המוכר – עד שיחלפו ארבע שנים, וכשנותן המתנה הוא הורה – שלוש שנים, מיום שנעשה בעלה;
– אם הדירה שימשה דרך קבע למגוריו של המוכר – עד שיחלפו, מיום שהחל לגור בה דרך קבע בהיותו בעלה – שלוש שנים, וכשנותן המתנה הוא הורהו, אם איננו נשוי – שנתיים, ואם הוא נשוי או אם הוא הורה יחיד כהגדרתו בסעיף 1 לחוק משפחות חד הוריות, התשנ"ב-1992 – שנה אחת.

תקופת הצינון להעברה ללא תמורה לתקופה שהחלה מיום ה-1.1.2014 – 
בהתאם לסעיף 49ו בנוסחו החדש, השתנו תקופות הצינון, ובהעברה ללא תמורה מיחיד לקרובו תחול תקופת צינון בת 4 שנים מיום קבלת המתנה, ובמידה שמקבל המתנה התגורר בדירה דרך קבע, עד שיחלפו 3 שנים מיום שהחל להתגורר בה דרך קבע. אין משמעות יותר לסוג הקרבה בין מעביר המתנה למקבל.

תקופת צינון במכירה של דירה שנתקבלה במתנה ולאחר מכן תמכר בחישוב המס הלינארי המוטב: החל משנת 2018 ניתן למכור דירה במס מוטב (חישוב לינארי) שהתקבלה במתנה ללא תקופת צינון, וזאת לעומת תקופת המעבר בה ראו את נותן המתנה כמוכר הזכויות לעניין בחינת הזכאות לשימוש בשיעור המס המוטב (חישוב לינארי). מגבלה זו אינה רלוונטית יותר לאחר ה-1.1.18 – אין צורך בתקופת צינון בשימוש בשיעור המס הלינארי המוטב.
דגשים נוספים – 
מוכר שקיבל את הדירה לפני שמלאו לו 18 שנים, יתחיל לגביו מנין השנים האמורות מיום שמלאו לו 18 שנים.
אם הבעלות בדירה הנמכרת משותפת לבני זוג, ייקחו בחשבון את התקופות האמורות לעיל את גילו של המבוגר שבהם.
לענין זה – יראו קבלת 50% לפחות ממחיר הדירה במתנה, בתוך שלוש שנים שקדמו לרכישתה, כקבלתה במתנה.
כלומר, אין משמעות אם הדירה עצמה הועברה ללא תמורה או ש-50% לפחות מכספי רכישתה הועברו במתנה – כך או כך תיחשב הדירה כדירת מתנה.

קרוב לעניין מס שבח איננו קרוב לעניין מס רכישה! קרוב, לענין מס שבח: בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן-זוג ובני-זוגם של כל אחד מאלה, אח או אחות ובני זוגם, איגוד אינו בשליטתו.
על פי מס שבח:
בן הזוג של האח – גיס, הינו "קרוב"; אח של בן הזוג – גיס, אינו "קרוב"; בנו של האח – אחיין, אינו "קרוב".
קרוב, לענין מס רכישה: בן זוג, לרבות מי שהיה בן זוג במשך ששה חודשים שקדמו למכירה, הורה, צאצא, בן-זוגו של צאצא, אח ואחות.

צאצא: גם נכד. מתנה מנכד לסב או מתנה מסב לנכד מתקיים פטור ממס שבח ויחול שליש ממס הרכישה.

העברה ללא תמורה בין אחים – בהתאם לנוסח החוק החדש, החל מה-1.8.2013 – לצורך קבלת פטור ממס שבח בהעברה ללא תמורה בין אחים, ניתן לקבלו רק אם הדירה של מעביר המתנה התקבלה מהוריו או הורי הוריו ללא תמורה או בירושה. יצוין כי בהעברה ללא תמורה בין אחים תינתן הקלה במס רכישה, כאשר שומת מס הרכישה תהיה שליש ממס הרכישה שהיה חל אילו מקבל ההעברה היה רוכש את הדירה בתשלום בהתאם לשווייה בהתאם ליום ההעברה.

העברה ללא תמורה בין בני זוג
מכירת דירת מגורים, ללא תמורה, מיחיד לבן זוג המתגורר יחד אתו בדירה, פטורה ממס שבח וממס רכישה לחלוטין. אם בני הזוג אינם מתגוררים יחד באותה דירה, יהיה עליהם לשלם 1/3 ממס הרכישה הרגיל. בן זוג, בהתאם לפסיקה – גם ידוע בציבור.
יודגש כי העברה בין בני זוג במהלך גירושין, בין אם בתמורה ובין אם לא בתמורה, לא תמוסה במס רכישה ובמס שבח כלל. לצורך קבלת הפטור במס שבח ובמס רכישה יש צורך בהגשת הסכם גירושין אשר קיבל תוקף של פסק דין מבית המשפט.

 לסיכום, יש להיוועץ בעורך דין הבקיא בדיני מקרקעין לפני ביצוע העסקה.

משרד עורכי דין מזרחי מויאל ושות' מוזמנים לפנות למשרדנו לקבלת יעוץ 

David.mizrahi.law@gmail.com

 http://mizrahilaw.info/

 

שתפו את הטור

המשרד מזרחי & מויאל ושות' נוסד על ידי עורך הדין אריק מויאל בשנת 2006 עורך דין בעל תואר ראשון בהצטיינות ותואר שני ( LL.M)
המשרד מתמחה בדיני מקרקעין, דיני משפחה, צוואות, ירושות, עזבונות.

משרדנו נותן ליווי ויעוץ בהתנדבות בשי"ל נשר. עו"ד דוד מזרחי מעביר הרצאות בנושא יפוי כוח מתמשך, צוואות, ירושות ומוסמך על ידי האפוטרופוס לערוך יפוי כוח מתמשך.

משרדנו עורך עשרות יפויי כוח מתמשך ואף לעיתים מגיע לבתי אבות ולבית הלקוח.

טורים נוספים

דיני משפחה

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!!

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!! כעת נציג בפניכם דרך המוזילה עליות בצורה משמעותית ידעתם שיש הליך שנקרא ישוב סכסוך?? כיום, תחילת הדיונים בענייני

דילוג לתוכן