יסוד עמותה

מהי עמותה לשם מה מוקמת?

לרבים מאיתנו יש חזון חלומות ליצירת עולם טוב יותר לקידום פרויקטים חברתיים, התנדבות, פעילויות רווחה ספורט שניתן ליישם באמצעות ייסוד עמותה.  ובניגוד לתאגיד מסחרי כגון חברה בע"מ, העמותה אינה נכס כלכלי פרטי, אינה שייכת לחבריה, לא ניתן להעבירה, לא ניתן מכור או רכוש אותה, לא ניתן להוריש אותה. יחד עם זאת, עמותה רשאית לנהל נכסים, להפעיל מוסדות ולנהל מערך עובדים ומנהלים, בדומה לתאגיד מסחרי.

רישום ורגולציה

מתבצעים על ידי רשם העמותות במשרד המשפטים – רישום בפנקס העמותות.

תנאים לייסוד עמותה כפי שעולים מסעיף 1 לחוק העמותות:

  • העמותה תוקם למען מטרה חוקית.
  • לא למטרת ייצור וחלוקת רווחים בין לחברי העמותה.
  • חובה לרשום את העמותה בפנקס העמותות אצל רשם העמותות במשרד המשפטים.
  • לפחות שני בגירים שאין להם עבר פלילי לצורך ייסוד העמותה.
  • אין אפשרות להעביר חברות בעמותה לאדם אחר.
  • חברות בעמותה הינה אישית ובלתי ניתנת להורשה.
  • גם תאגיד יכול להיות חבר עמותה.
  • חתימה על תצהיר בפני עו"ד על נכונות לשמש כחבר עמותה.
  • אין חובה לאזרח או תושב ישראל.

סעיף 3 לחוק מסייג הקמת עמותה

כאשר אחת ממטרותיה שולל את קיומה של מדינת ישראל או את אופייה הדמוקרטי.
אם יש יסוד סביר להניח כי העמותה תשמש אצטלה לפעולות בלתי חוקיות.

סעיף 4א ב מסייג את שמות העמותה
לא יבחר שם של עמותה העלול להטעות או לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו.
לא יבחר שם לעמותה הזהה לשם תאגיד רשום, שהיה רשום וטרם חלפו שנתיים מיום ביטול הרישום.

מוסדות העמותה

אסיפה כללית -של עמותה בעלת זכות לבצע פעולות משפטיות בדמות שינוי תקנון העמותה, מינוי חברים לוועדות העמותה ופירוק העמותה. אספה זו תתכנס פעם בשנה כדי לקבל החלטות מהותיות אודות פעילות העמותה.

ועד מנהל  – של עמותה ימנה שני חברים , יופקד על ניהול ענייני העמותה השוטף ועל הניהול העתידי שמתבטא בהכנת תכנית עבודה, בניית תקציב, הגדרת היעדים במבט צופה עתיד, כאשר יש חובה שישמשו בתפקידם ללא קבלת שכר מהעמותה.

ועדת ביקורת –  מפקחת על פעילות העמותה במישור הפיננסי – כלכלי והמקצועי, לוודא התנהלות תקינה, ועדת זו תפיק דוח, כללי שמכיל המלצות לשיפור עתידי. ניתן  באישור רשם העמותות, למנות מבקר פנים בתשלום –  רואה חשבון, עורך דין או יועץ מס כתחליף לוועדה.

הפקת תעודת רשום

לאחר רישום העמותה, יפרסם רשם העמותות הודעה ברשומות. הרשם ינפיק לעמותה תעודת רשום. תעודה שמעידה על ייסוד העמותה כחוק מהיום שצוין בתעודת רשום תהיה העמותה לגוף משפטי עם הזכויות והחובות המשפטיות החלות עליה.

משרד עורכי דין מזרחי & מויאל ושות' 

שתפו את הטור

המשרד מזרחי & מויאל ושות' נוסד על ידי עורך הדין אריק מויאל בשנת 2006 עורך דין בעל תואר ראשון בהצטיינות ותואר שני ( LL.M)
המשרד מתמחה בדיני מקרקעין, דיני משפחה, צוואות, ירושות, עזבונות.

משרדנו נותן ליווי ויעוץ בהתנדבות בשי"ל נשר. עו"ד דוד מזרחי מעביר הרצאות בנושא יפוי כוח מתמשך, צוואות, ירושות ומוסמך על ידי האפוטרופוס לערוך יפוי כוח מתמשך.

משרדנו עורך עשרות יפויי כוח מתמשך ואף לעיתים מגיע לבתי אבות ולבית הלקוח.

טורים נוספים

דיני משפחה

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!!

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!! כעת נציג בפניכם דרך המוזילה עליות בצורה משמעותית ידעתם שיש הליך שנקרא ישוב סכסוך?? כיום, תחילת הדיונים בענייני

דילוג לתוכן