מהי ירושה על פי דין?

מהי ירושה על פי דין.
מהי ירושה?

ירושה היא העברת רכושו של מנוח ליורשיו על-פי דין.

 

במידה והמנוח הותיר אחריו צוואה, אז הירושה נקראת "ירושה על-פי צוואה".

 

במידה והמנוח לא הותיר אחריו צוואה, אז הירושה נקראת "ירושה על-פי דין".

מהו צו ירושה?

על-מנת לחלק את עזבונו של המנוח בדרך של ירושה על-פי דין, או על-פי צוואה, יש להגיש בקשה לצו ירושה ללשכת הרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים (כאשר המנוח הותיר צוואה יש להגיש בקשה של צו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה).

סעיף 13א. לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 קובע:

"בקשה לצו ירושה או צו קיום תוגש לרשם לענייני ירושה שבאזור פעולתו היה מושבו של המוריש במותו; לא היה מקום מושבו של המוריש בארץ, תוגש הבקשה לרשם לענייני ירושה שבאזור פעולתו נמצאים נכסים מנכסי העיזבון ". 


אם צוואה מתייחסת רק לחלק מנכסיו של הנפטר, אזי  יתרת נכסי העיזבון שאינם נזכרים בצוואה יחולקו על-פי דין, באמצעות צו ירושה.
צו ירושה הוא צו משפטי מטעם הרשם לענייני ירושה, המסדיר את חלוקת העיזבון של נפטר, אשר לא ערך צוואה.

כדי לחלק את עיזבונו של הנפטר על-פי הדין, או על-פי הצוואה שהותיר אחריו, יש להוציא צו ירושה, או צו קיום צוואה, לפי הענין, המאשר יורשיו על-פי הדין, או בהתאם לצוואה ומקנה לה תוקף של פסק דין.

צו ירושה, אשר נותן הרשם לענייני ירושה (לאדם שלא עותיר צוואה, כאמור) מקנה תוקף משפטי מחייב לירושה, כאמור, לאחר פטירתו של המצווה.

כוחו של צו הירושה יפה כלפי כל העולם, כל עוד לא בוטל, או שונה, כדין. על צו ירושה אין התיישנות.

מהם שלבי תהליך קבלת צו ירושה?

על-מנת לקבל צו ירושה, יש להגיש בקשה מתאימה לאחת מלשכות הרשם לענייני ירושה (או לבתי הדין הדתיים), בצירוף טפסים ומסמכים שונים כנדרש בחוק.

הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה.

שלבי תהליך קבלת צו ירושה הם:

 חתימה על בקשה עבור צו ירושה / צו קיום צוואה (רצוי באמצעות עורך דין המתמחה בתחום).

עורך דין מטעמכם יגיש את הבקשה ללשכת הרשם לענייני ירושה במחוז הרלבנטי.

עובדי לשכת הרשם לענייני ירושה בודקים, בין היתר, אם קיים תיק קודם בעניינו של המנוח, והאם הפקיד צוואה בעבר, וכן דואגים לפרסם בציבור (בעיתונות) הודעה על הגשת הבקשה.

הבקשה לצו הירושה מתפרסמת הן בעיתון יומי והן ברשומות, כאשר כל המעוניין להתנגד     לבקשה למתן צו הירושה רשאי לעשות כן.

ההתנגדויות לבקשות לצווי ירושה מוגשות גם הן ללשכות הרשמים לענייני ירושה (לאחר שהתיק הועבר לבית המשפט, התנגדויות תוגשנה אליו).

 

העתק הבקשה לצו ירושה עובר לתגובת האפוטרופוס הכללי, אשר ישיב על בקשה בתוך 45 ימים, כאשר קיימים 3 סוגי תגובות אפשריות:
 

  • האפוטרופוס הכללי אינו מתכוון להתערב בהליכים (כלומר, אינו מתנגד לבקשה).
  • האפוטרופוס הכללי מבקש, כי יושלמו פרטים חסרים בבקשה, לרבות צירוף מסמכים.
  • האפוטרופוס הכללי מבקש מבית המשפט לקיים דיון בבקשה והתיק יועבר לבית המשפט לענייני משפחה.

 

משרדנו עורכים צוואות, התנגדויות לצוואות , צו קיום צוואה, ובקשה לצו ירושה. 
ולא נותר אלא לאחל – עד מאה ועשרים 

 

שתפו את הטור

המשרד מזרחי & מויאל ושות' נוסד על ידי עורך הדין אריק מויאל בשנת 2006 עורך דין בעל תואר ראשון בהצטיינות ותואר שני ( LL.M)
המשרד מתמחה בדיני מקרקעין, דיני משפחה, צוואות, ירושות, עזבונות.

משרדנו נותן ליווי ויעוץ בהתנדבות בשי"ל נשר. עו"ד דוד מזרחי מעביר הרצאות בנושא יפוי כוח מתמשך, צוואות, ירושות ומוסמך על ידי האפוטרופוס לערוך יפוי כוח מתמשך.

משרדנו עורך עשרות יפויי כוח מתמשך ואף לעיתים מגיע לבתי אבות ולבית הלקוח.

טורים נוספים

דיני משפחה

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!!

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!! כעת נציג בפניכם דרך המוזילה עליות בצורה משמעותית ידעתם שיש הליך שנקרא ישוב סכסוך?? כיום, תחילת הדיונים בענייני

דילוג לתוכן