מחירון אגרות ביה"ד הרבני וביהמ"ש לענייני משפחה (מעודכן לשנת 2024)

מחירון אגרות ביה"ד הרבני וביהמ"ש לענייני משפחה (מעודכן לשנת 2024):

פתיחתו של הליך משפטי מכל סוג שהוא למעט חריגים כרוך בתשלום אגרה לבתי המשפט\ בתי הדין השונים.

על מנת לעשות לכם סדר בעניין ריכזנו עבורכם את המחירון העדכני בתביעות הנוגעות לדיני משפחה.

 

מחירון אגרות מעודכן בית המשפט לענייני משפחה:

 

סכום קצוב:

-תביעה לסכום כסף קצוב, למעט כאמור בפרט 1א –1% מהסכום הנתבע כערכו ולא פחות מ־268. 536 ש״ח.

-תביעה בין בני זוג לסכום קצוב שנובעת מהקשר בין בני הזוג שאינה תביעה לפי פרט 5 –1%.  337 ש״ח.

פרט 5: תביעה בעניין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בעניינים אלה –264 ש״ח.

-כל תביעה בענייני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בענייני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו, למעט כאמור בפרט 2א. 3,250 ש״ח.

פרט 2א: כל תביעה בענייני רכוש בין בני זוג לסכום שאינו קצוב שנובעת מהקשר בין בני הזוג, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בענייני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו –561 ש״ח.

 

ירושות וצוואות:

-התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה –1,075 ש״ח.

-בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה –1,104 ש״ח.

-בקשה למינוי מנהל עיזבון –1,104 ש״ח.

-עשיית צוואה בפני שופט –569 ש״ח.

-הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה –569 ש״ח.

 

שונות:

-ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לענייני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה –569 ש״ח.

-כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בעניין או ערעור בבית המשפט לענייני משפחה, ולמעט אישור הסכם כאמור בפרט 6א –536 ש״ח.

פרט 6א:  אישור הסכם בין בני זוג שנובע מהקשר בין בני הזוג, כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בעניין או ערעור בבית המשפט לענייני משפחה –505 ש״ח.

-בקשה בכתב – 264 ש״ח.

-העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט – 5.79 ש״ח לכל עמוד.

-אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט הליכים לפי פרטים 8 ו־13 לתוספת הראשונה –80 ש״ח.

 

החזקת ילדים:

-תביעה בעניין החזקת הילדים –393 ש״ח.

 

יישוב סכסוך:

-בקשה ליישוב סכסוך לפי סעיף 3 לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), 112 ש״ח.

 

עניינים אלה פטורים מאגרה:

(1) תובענה או ערעור לפי החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991, או בענין החזרת קטין חטוף.

(2) בקשת ביניים במסגרת תביעה למזונות או מדור, לרבות תביעה למזונות או מדור מן העזבון או מן היורשים.

(3) בקשה לפטור מאגרה, מחובת ערבון או ערובה.

(4) בקשה להזמנת עדים, למסירת כתבי בית דין או לשינוי מועד דיון.

(5) בקשה לעיון בתיק בית משפט.

 

 

מחירון אגרות מעודכן בבתי הדין הרבניים:

 

תביעות גירושין:

-תביעת כתובה מעזבון, סוג: אגרת מזונות,  עלות האגרה 431 ₪.

-תביעת גירושין, סוג: אגרת פתיחת תיק, עלות האגרה 431 ₪.

-שלום בית, סוג: אגרת פתיחת תיק, עלות האגרה 308 ₪.

-מורדת, סוג: אגרת פתיחת תיק, עלות האגרה 431 ₪.

-כתובה/פיצוי גירושין, סוג: אגרת פתיחת תיק, עלות האגרה 308 ₪.

– כינוס נכסים, סוג: אגרת פתיחת תיק, עלות האגרה 308 ₪.

– הליך ביניים בנפרד מהתביעה, סוג: אגרת שלום בית, עלות האגרה 308 ₪.

– היתר מאה רבנים-היתר מיוחד, סוג: אגרת היתר נישואין – אישה שניה,  עלות האגרה 431 ₪.

– החזקת ילדים – הסדרי שהות, סוג: אגרת פתיחת תיק,  עלות האגרה 395 ₪.

 

גירושין בהסכמה:

-שינוי הסכם גירושין, סוג: אגרת פתיחת תיק, עלות האגרה 308 ₪.

-בקשה משותפת לגירושין, סוג: אגרת פתיחת תיק, עלות האגרה 308 ₪.

-אישור הסכם גירושין, סוג: אגרת פתיחת תיק, עלות האגרה 508 ₪.

 

סידור גט:

-תעודת גירושין, סוג: אגרה, עלות האגרה 308 ₪.

-סידור גט ע"י שליח, סוג: אגרת פתיחת תיק, עלות האגרה 431 ₪.

-סידור גט מחוץ לביה"ד, סוג: אגרת פתיחת תיק, עלות האגרה 431 ₪.

-מסירת גט ממקום אחר מחוץ לביה"ד, סוג: אגרת פתיחת תיק, עלות האגרה 431 ₪.

-בקשה לסידור גט בחו"ל – אחד הצד' בחו"ל, סוג: אגרת בקשה, עלות האגרה 431 ₪.

-בקשה לסידור גט בארץ, סוג: אגרת בקשה, עלות האגרה 308 ₪.

-בקשה למסירת גט שנשלח ממקום אחר, סוג: אגרת בקשה, עלות האגרה 308 ₪.

 

מזונות:

-תביעה למזונות ילדים, סוג: אגרת פתיחת תיק, עלות האגרה 264 ₪.

-תביעה למזונות אישה, סוג: אגרת פתיחת תיק, עלות האגרה 264 ₪.

-בקשה להפחתת או ביטול מזונות, סוג: אגרת פתיחת תיק, עלות האגרה 264 ₪.

 

יישוב סכסוך:

-פתיחת תיק ליישוב סכסוך, סוג: אגרת פתיחת תיק, עלות האגרה 113 ₪.

-סעד זמני בהליך יש"ס, סוג: אגרת פתיחת תיק, עלות האגרה 308 ₪.

-סעד דחוף, סוג: אגרת פתיחת תיק, עלות האגרה 308 ₪.

-בקשה לקיצור תקופת עיכוב הליכים, סוג: אגרת בקשה ליישוב סכסוך, עלות האגרה 308 ₪.

-בקשה להארכת תקופת עיכוב הליכים, סוג: אגרת בקשה ליישוב סכסוך, עלות האגרה 308 ₪.

 

צווים וביטולם:

-צו עיקול, צו עיכוב יציאה, צו מניעה להברחת רכוש, סוג: אגרת פתיחת תיק, עלות האגרה: 308 ₪.

-ביטול צו עיקול וביטול עיכוב יציאה, סוג: אגרת ביטול צו, עלות האגרה: 308 ₪.

 

צוואות וירושות:

-תיקון קיום צוואה, סוג: אגרת פתיחת תיק, עלות האגרה 563 ₪.

-תיקון צו ירושה, סוג: אגרת פתיחת תיק, עלות האגרה 563 ₪.

-צו קיום צוואה, סוג: אגרת פתיחת תיק, עלות האגרה 563 ₪.

-צו ירושה, סוג: אגרת פתיחת תיק, עלות האגרה 563 ₪.

-מינוי מנהל עזבון, סוג: אגרת מינוי מנהל עזבון, עלות האגרה 563 ₪.

-חלוקת רכוש – כריכה, סוג: אגרת פתיחת תיק, עלות האגרה 565 ₪.

-התנגדות לצו קיום צוואה, סוג: אגרת פתיחת תיק, עלות האגרה 563 ₪.

-התנגדות לצו ירושה, סוג: אגרת פתיחת תיק, עלות האגרה 563 ₪.

-ביטול קיום צוואה, סוג: אגרת פתיחת תיק, עלות האגרה 563 ₪.

-ביטול צו ירושה, סוג: אגרת פתיחת תיק, עלות האגרה 563 ₪.

 

נישואין:

עיכוב נישואין, סוג: אגרת פתיחת תיק, עלות האגרה 308 ₪.

-ביטול נישואין, סוג: אגרת פתיחת תיק, עלות האגרה 308 ₪.

-אישור נישואין, סוג: אגרת פתיחת תיק, עלות האגרה 308 ₪.

-אישור הסכם ממון, סוג: אגרת פתיחת תיק, עלות האגרה 308 ₪.

 

היתר נישואין:

-הכרת מעוברת, סוג: אגרת פתיחת תיק, עלות האגרה 308 ₪.

-הכרת אבהות/היתר נישואין, סוג: אגרת פתיחת תיק, עלות האגרה 308 ₪.

-היתר נישואין לזוג, פנוי, הבחנה, מאומצים ואישה שניה, סוג: אגרת פתיחת תיק, עלות האגרה 308 ₪.

-בירור יוחסין – אישי, סוג: אגרת פתיחת תיק, עלות האגרה 308 ₪.

 

 

מוזמנים לבקר באתרנו לכתבות נוספות בקישור המצורף

עמוד הבית

לחומר נוסף בנושא ניתן להיכנס לעמוד המשרד בפייסבוק בכתובת:

https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%99%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%AA-566267680433018/

שתפו את הטור

המשרד מזרחי & מויאל ושות' נוסד על ידי עורך הדין אריק מויאל בשנת 2006 עורך דין בעל תואר ראשון בהצטיינות ותואר שני ( LL.M)
המשרד מתמחה בדיני מקרקעין, דיני משפחה, צוואות, ירושות, עזבונות.

משרדנו נותן ליווי ויעוץ בהתנדבות בשי"ל נשר. עו"ד דוד מזרחי מעביר הרצאות בנושא יפוי כוח מתמשך, צוואות, ירושות ומוסמך על ידי האפוטרופוס לערוך יפוי כוח מתמשך.

משרדנו עורך עשרות יפויי כוח מתמשך ואף לעיתים מגיע לבתי אבות ולבית הלקוח.

טורים נוספים

דיני משפחה

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!!

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!! כעת נציג בפניכם דרך המוזילה עליות בצורה משמעותית ידעתם שיש הליך שנקרא ישוב סכסוך?? כיום, תחילת הדיונים בענייני

דילוג לתוכן