צבירת ימי חופשה

האם מותר לצבור ימי חופשה?

בישראל של 2022 הדין מגביל צבירת ימי חופש

 • בשל מקרים רבים בהם בעלי תפקיד פרשו לגמלאות כאשר בחזקתם ימי חופשה רבים צבורים, שאילצו את המערכות השונות בעיקר בשוק הציבורי כגון משטרת ישראל ושרות בתי הסוהר לשלם מיליוני שקלים פדיון ימי חופשה מונע החוק צבירת ימי חופשה.
 • סעיף 7(א) לחוק חופשה שנתית קובע כי לא תהיה אפשרות לצבירת ימי חופשה: 

"אין החופשה ניתנת לצבירה: ואולם רשאי העובד בהסכמת המעביד, לקחת רק שבעה ימי חופשה לפחות ולצרף את היתרה לחופשה שתינתן בשתי שנות העבודה הבאות".

 • הוראות החוק לעניין זה חלות על כלל העובדים במשק, משמעותן היא – שצבירת ימי חופשה למשך 3 שנים תלויה בהסכמת המעסיק בהסכם ההעסקה.
 • יתרה מכך, ישנה חשיבות לכך שעובד יצא לחופשה במהלך השנה, יש בכך משום משב רוח רענן בשגרת העבודה השוחקת שעובד זקוק לה כדי "לטעון מצברים", לצאת משגרת העבודה ויש לה חשיבות פיזית ופסיכולוגית גם יחד.
 • חוק חופשה שנתית מקנה לעובד זכות קוגנטית, שלא ניתן להתנות עליה, כאשר מחד זו חובת המעסיק וזכות העובד. זהו חוק סוציאלי שמטרתו היא לאפשר לעובד לצאת לחופשה על מנת לתת לגופו ונפשו מנוחה, ובכך לצבור כוחות להמשך עבודתו. מחד, העובד מקבל חופשה ומאידך אינו נפגע בכיסו, שכן החוק קובע כי בימי החופש העובד יקבל דמי חופשה כשכר.

 

 אם לא ניצלתי את ימי החופשה שלי?

 • זאת יש לדעת כי ככל והעובד לא ניצל את ימי החופשה מרצונו כאשר הדבר היה בשליטתו, ללא אילוץ של המעסיק שנכפה עליו תוך 3 שנים, הרי שימי חופשה אלו יאבדו.
 • במידה והעובד לא ניצל את ימי החופשה בשל אילוצי עבודה – לא ימחקו ימים אלו.

אם סיימתי את העבודה ללא ניצול ימי החופשה השנתית מה הדין?

 • סעיף 13 בחוק חופשה שנתית קובע כי הדבר עובד שמסיים את עבודתו יוכל לקבל תשלום עבור ימי החופשה שאותם הוא לא ניצל.
 • זכות הצבירה זו בשל שלוש שנים האחרונות להעסקת העובד בצירוף שנה שוטפת.
 • קיימת תקופת התיישנות בחוק – שלוש שנים. כלומר 4 שנים לאחר שנסתיימו יחסי עובד-מעסיק, והעובד לא יוכל לתבוע פדיון ימי חופשה בגין תקופה ארוכה יותר.
 • הדין דורש מהמעסיק לנהל פנקס חופשה בהתאם לתקנות חופשה שנתית (פנקס חופשה), התשי"ז-1957. פנקסים אלו יכילו פרטים  הנוגעים לזכויות החופשה השנתית של העובד ובכלל זאת היקף ימי החופשה שנצברו לזכות העובד, ימי החופשה שנוצלו בפועל הלכה למעשה, אומדנם הכלכלי.

האם העובד לבדו יקבע את מועד יציאתו לחופשה.

לא, על פי החוק יש צורך בתאום ואישור של המעסיק לאשר חופשת העובד באופן שלא תפגע ותשבש את  השגרה העבודה במקום העבודה.

האם מעסיק יכול לכפות חופשה מרוכזת?

המעסיק רשאי לכפות על עובד לצאת לחופשה מרוכזת. זאת בהודעה מראש לעובד זמן סביר לפחות 14 ימים מראש. ברם, למעסיק אין סמכות להוציא עובד לחופשה ללא תשלום בניגוד לרצונו. לכן כאשר עובד מוכן לבצע עבודתו, אולם המעסיק אינו יכול לספקה – העובד זכאי לקבל את שכרו גם אם בפועל אינו עובד .ראוי להדגיש, כי במידה לא עומדת לזכות העובד יתרת ימי חופשה, הרי שלמעסיק אין זכות להוציא את העובד לחופשה כפויה ללא שכר.

משרד עורכי דין מזרחי & מויאל ושות'

 

 

שתפו את הטור

המשרד מזרחי & מויאל ושות' נוסד על ידי עורך הדין אריק מויאל בשנת 2006 עורך דין בעל תואר ראשון בהצטיינות ותואר שני ( LL.M)
המשרד מתמחה בדיני מקרקעין, דיני משפחה, צוואות, ירושות, עזבונות.

משרדנו נותן ליווי ויעוץ בהתנדבות בשי"ל נשר. עו"ד דוד מזרחי מעביר הרצאות בנושא יפוי כוח מתמשך, צוואות, ירושות ומוסמך על ידי האפוטרופוס לערוך יפוי כוח מתמשך.

משרדנו עורך עשרות יפויי כוח מתמשך ואף לעיתים מגיע לבתי אבות ולבית הלקוח.

טורים נוספים

דיני משפחה

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!!

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!! כעת נציג בפניכם דרך המוזילה עליות בצורה משמעותית ידעתם שיש הליך שנקרא ישוב סכסוך?? כיום, תחילת הדיונים בענייני

דילוג לתוכן