צוואה באמצעות הוואצטאפ או ב-SMS

צוואה באמצעות הוואצטאפ או בסמס האומנם

היה ברור כי זה רק עניין של זמן עד אשר יעשה השימוש הראשון של ניסיון הורשה באמצעות הכלים העכשוויים העומדים לרשות המצווים שלא ערכו צוואה מבעוד מועד וחשים צורך מידי להוריש בשל מצבים שונים, ועושים זאת באמצעות השימוש במכשיר הזמין והקל ביותר שהוא בידנו כל יום וכל היום – מכשיר הפלאפון. במהלך חודש אפריל 2021 פורסמה כתבה בחדשות 13 אמנון לוי כי מנוח שמתגורר בארה"ב הוריש את רכושו לאחותו המתגוררת בישראל ולמוזאון באמצעות שליחת הודעת וואצטאפ, זאת כאשר יש למנוח יורשים ע"פ דין ובכללם ילדיו. כלומר, כתב ושלח צוואה באמצעות הוואצטאפ. ובכן לעניין זה נבהיר כי אין זו דרך שחוק הירושה מתווה לכתוב צוואה, ומכאן כי עניין זה עתיד בבוא היום להידון בבית המשפט לענייני משפחה. לאור מקרה זה נציג את ארבע החלופות השונות שעומדות כיום לכתוב צוואה כפי שמתווה חוק הירושה כיום.

  • צוואה בכתב יד סעיף 19 לחוק הירושה:

 בצוואה זו המצווה כותב בעצמו את הצוואה, לפי סעיף 19 לחוק הירושה נקבע כי צוואה בכתב יד מחויבת באלמנטים חשובים: תאריך וחתימה בכתב ידו של המצווה. לעיתים מהווה צוואה זו מקור למחלוקות בין היורשים. זאת, בשל העובדה שנעשתה על ידי המצווה בלבד, עדים או בנוכחות עורך דין שיכולים להעיד על אמימותה, ולכן יהיה קל לערער על אמינותה ועל רצונו החופשי של המצווה בעת כתיבתה כיוון שלא נכחו עדים .

 

  1. צוואה בעדים  סעיף 20 לחוק הירושה:

סעיף 20 לחוק קובע: "צוואה בעדים תהיה בכתב, תצוין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור".

זו הדרך הנפוצה ביותר בישראל כיום לכתיבת צוואה, למעשה זו הצוואה שנערכת על ידי עורכי הדין שמעלים על הכתב את רצון המצווה, "תהיה בכתב" – אין חובה בכתב יד אלא ניתן להשתמש בצוואה מודפסת. "ותיחתם ביד המצווה": נחתמה על ידו בפני 2 עדים, העדים יאשרו במעמד החתימה על הצוואה (ולא לאחר מכן) בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור. אין חובה כי העדים יהיו מודעים לתוכן הצוואה, נדרש כי המצווה יחתום בנוכחותם.

 

  • צוואה בפני רשות

בסעיף 22 לחוק הירושה נקבע שצוואה בפני רשות היא כזאת הנעשית בפני רשות מוסדרת בחוק: כגון רשם הירושה, בית משפט לענייני משפחה, בית דין דתי, נוטריון. צוואה זו תיתכן בשתי דרכים: המצווה יכול לערוך ולכתוב אותה ולאחר מכן, להגישה בכתב לידיו של נציג הרשות.

 דרך נוספת, להתייצב בפני נציג של הרשות לצוות את רצונו בעל פה והנציג יכתוב זאת, עם סיום אמירתו הנציג צריך לאשר את עריכתה כדין ומסירתה.

  • צוואה בעל פה

בסעיף 23 לחוק הירושה נקבע שצוואה בעל פה היא כזאת הנעשית כאשר האדם גוסס או חש כך בעיני רוחו, כעומד בפני המוות – "שכיב מרע", המצווה מוסר אותה בעל פה בפני שני עדים אשר מבינים את שפתו. כך שבעת שמיעת הצוואה או בסמוך אליה על העדים לכתוב זיכרון דברים אודות תוכן הצוואה והנסיבות בהן ניתנה. לאחר מכן, העדים צריכים לפנות בהקדם לרשם הירושה ולהפקיד בידיו את מסמך הצוואה. חשוב להבין שאופן עריכת צוואה זו הוא חריג ונעשה רק בנסיבות של ברירת מחדל, בהיעדר נסיבות אלו לצוואה בעל פה לא יהיה תוקף משפטי שכן נובעת בשל הנסיבות הללו. במידה וחלף חודש ממועד עריכת הצוואה, המצווה עודנו בחיים והנסיבות לעריכתה חלפו, הצוואה תתבטל.

  1. כפי שניתן להיווכח אלו הן הדרכים החוק להוריש וכל דרך אחרת אינה עומדת בכללי החוק. שכן, בהעדר צוואה כי אז ברירת המחדל היא ירושה על פי דין. לכן, בעניין זה שלפנינו, בו הצוואה הנדונה נכתבה שלא על פי כללי חוק הירושה, ולמנוח יורשים על פי דין יידרש בית המשפט להכריע בעניין.
  2. עוד נסביר כי לאחר כתיבת הצוואה, ניתן להפקידה אצל רשם הירושות. המצווה בעצמו נדרש להגיע באופן אישי לרשם הירושות, לשלם אגרה בסך 106 ₪, להזדהות באמצעות תעודת זהות, לחתום בפני פקיד על ההפקדה. הצוואה שלאחר שנחתמה תישלח למשמרת בארכיב בירושלים ובעת התרחשות האירוע המצער, ישלח רשם הירושות הודעה למוטבים בצוואה. 

משרד עורכי דין מזרחי & מויאל ושות'

 

שתפו את הטור

המשרד מזרחי & מויאל ושות' נוסד על ידי עורך הדין אריק מויאל בשנת 2006 עורך דין בעל תואר ראשון בהצטיינות ותואר שני ( LL.M)
המשרד מתמחה בדיני מקרקעין, דיני משפחה, צוואות, ירושות, עזבונות.

משרדנו נותן ליווי ויעוץ בהתנדבות בשי"ל נשר. עו"ד דוד מזרחי מעביר הרצאות בנושא יפוי כוח מתמשך, צוואות, ירושות ומוסמך על ידי האפוטרופוס לערוך יפוי כוח מתמשך.

משרדנו עורך עשרות יפויי כוח מתמשך ואף לעיתים מגיע לבתי אבות ולבית הלקוח.

טורים נוספים

דיני משפחה

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!!

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!! כעת נציג בפניכם דרך המוזילה עליות בצורה משמעותית ידעתם שיש הליך שנקרא ישוב סכסוך?? כיום, תחילת הדיונים בענייני

דילוג לתוכן