צוואה בעדים

אחת הדרכים הנפוצות ביותר לערוך צוואה הינה צוואה בעדים. צוואה זו היא בדרך כלל הצוואה אשר נערכת על ידי משרדי עורכי הדין. אולם ניתן אף לערוך צוואה זו באופן אישי ללא סיוע עורך דין בהתקיים הכללים הנדרשים על פי הדין.

סעיף 20 לחוק הירושה תשכ"ה – 1965 קובע: 

צוואה בעדים תהיה בכתב, תצויין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור.

הכללים לצוואה בעדים הינם:

 • בכתב – הצוואה חייבת להיות כתובה כלומר לא בעל פה, אין זה משנה אם בכתב יד או בהדפסה.
 • תאריך – הצוואה חייבת לשאת תאריך.
 • שני עדים – חובת נוכחות של שני עדים 
 • הצהרת המצווה בפני שני עדים – המצווה נדרש להצהיר כי זו צוואתו בפני שני עדים אלו.
 • חתימת המצווה – המצווה נדרש לחתום בפני העדים הללו.
 • אישרור החתימה – העדים יאשרו בחתימת ידם כי המצווה חתם בפניהם.

 

מי העדים? האם כל אחד רשאי לשמש כעד?

העדים חייבים להיות 

 • בגירים – מעל גיל 18.
 • עד שלא הוכרז כפסול דין.

 

האם העדים צריכים להיות נוכחים בעת כתיבת הצוואה?

לעדים הללו תפקיד חשוב ומרכזי – אין העדים צריכים להיות נוכחים במעמד כתיבת הצוואה, אלא רק להעיד כי המצווה במעמד החתימה בפניהם הצהיר כי זו צוואתו רצה והבין אותה, לא מוטלת עליהם חובה לוודא את כשירותו של המצווה, או להיות מודעים לתוכן הצוואה והרכבה ואין להם חלק אקטיבי כלשהו.

יש משמעות למועד החתימה!

דרך המלך הינה לחתום באותו המעמד של כלל המשתתפים. במידה ולא, הרי שסעיף 25 לחוק ופסיקות בית המשפט מקנים כלים לריפוי תחלואות שונות ובכלל זה השינוי בתזמון החתימות.

האם חובה לערוך צוואה בעדים בפני עורך דין?

התשובה היא לא, ניתן לערוך צוואה בעדים גם בכתב ידו של המצווה בתנאי שתתאים לתנאי החוק כפי שפורטו לעיל.

הפקדת הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה סעיף 21 לחוק.

החוק יצר תוואי להפקיד צוואה אצל הרשם לענייני ירושות שלו יתרונות רבים:

 • הצוואה נשמרת אצל גורם ממסדי אחראי ולא תושחת או תאבד כפי שלעיתים קורה.
 • בבוא יום הפטירה, נציגי רשם הירושות יוודאו כי המוטבים בצוואה ידעו על קיומה ויקבלו העתק לידיהם.
 • יש לדעת כי על המצווה בעצמו למסור ולהפקיד את הצוואה אצל רשם הירושות ולא אף אדם אחר זולתו, אף אם צוואה זו נערכה על ידי עורך דין – הרי שעורך הדין אינו מוסמך להפקיד צוואה זו, למעט הסדר מיוחד הנוגע לנוטוריון.
 • אין לאיש זכות עיון בצוואה פרט למצווה עצמו.
 • מעניק וודאות מוחלטת ביחס לתאריך ההפקדה שלעיתים שלו חשיבות בעת מחלוקת משפטית.
 • הפקדה זו כרוכה בתשלום אגרה.

משרד עורכי דין מזרחי מויאל ושות'

שתפו את הטור

המשרד מזרחי & מויאל ושות' נוסד על ידי עורך הדין אריק מויאל בשנת 2006 עורך דין בעל תואר ראשון בהצטיינות ותואר שני ( LL.M)
המשרד מתמחה בדיני מקרקעין, דיני משפחה, צוואות, ירושות, עזבונות.

משרדנו נותן ליווי ויעוץ בהתנדבות בשי"ל נשר. עו"ד דוד מזרחי מעביר הרצאות בנושא יפוי כוח מתמשך, צוואות, ירושות ומוסמך על ידי האפוטרופוס לערוך יפוי כוח מתמשך.

משרדנו עורך עשרות יפויי כוח מתמשך ואף לעיתים מגיע לבתי אבות ולבית הלקוח.

טורים נוספים

דיני משפחה

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!!

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!! כעת נציג בפניכם דרך המוזילה עליות בצורה משמעותית ידעתם שיש הליך שנקרא ישוב סכסוך?? כיום, תחילת הדיונים בענייני

דילוג לתוכן