צוואה הדדית יתרונות וחסרונות

יתרונות והחסרונות צוואה הדדית 

צוואה תכליתה לקיים את רצון המוריש כלפי רכושו והיורשים, החופש לצוות הוא בלתי מוגבל ולפיכך ניתן לשנות צוואה ללא הגבלה, כל עת שחפץ בו המוריש כולל על רקע אירועים ויחס של היורש כלפי המוריש ואפילו ללא סיבה כלשהי. אולם, בצוואה הדדית שמהווה בעצם חוזה /הסכם בין בני הזוג, החופש לצוות מוגבל לטובת עיקרון ההסתמכות. כלומר, בני הזוג עורכים צוואה הדדית תוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר.

צוואה הדדית ניתן לערוך בשני אופנים: צוואה הדדית משותפת (זוגית), צוואה הדדית בדרך של שתי צוואות. כלומר לערוך שתי צוואות אחת לכל בן זוג.

היתרונות:

 • הדבר החשוב ביותר בצוואה הדדית בני זוג שמורישים את מלוא הרכוש האחד לשני הוא, כדי הבן זוג שהנותר בחיים יוכל לעשות שימוש במלוא הרכוש, בדירת המגורים, בכסף, להמשיך לנהל את חייו בעצמאות כלכלית מלאה, ולא יהיה תלוי בחסדי הילדים. מצד שני הורשת מלוא הרכוש לבן הזוג יוצרת סיכון על פיו לאחר מותו של בן הזוג השני, הרכוש לא יגיע לילדים, אלא לצדדי ג', שישפיעו על בן הזוג לעת זקנתו, לכתוב צוואה המנשלת את הילדים. צוואה הדדית מאפשרת לתפוס את שתי הציפורים במכה אחת – גם להותיר בידי בן הזוג את השליטה המלאה ברכוש בחייו, וגם להבטיח שלאחר מותו יעבור הרכוש לצאצאים.
 • ההסדר של "יורש אחר יורש" הכלול בדרך כלל בצוואות ההדדיות גם מבטיח במידה מסוימת שבן הזוג לא "יבזבז" את הרכוש בחוסר תם לב לפני שילדים יורשים, לדוגמא על ידי העברתו לצד ג' עוד בחייו, כמו ע"י שימוש בפרקטיקה של נתינת מתנה.
 • צוואה זוגית כמה סיבות נפוצות הגורמות לאנשים כיום לשקול בצורה חיובית צוואה זוגית. אחת החשובות שבהן היא המחשבה, או השאיפה, שהיחסים ביניהם במישור הזוגי ימשיכו להיות מיטביים עד עולם. במקרה של בני זוג נשואים, שמעבירים יחדיו שנים על גבי שנים, נראה שההחלטה להוריש חלק ניכר מהנכסים לצד השני נראית “טבעית” והגיונית.
 • החלטה משותפת על גורל הנכסים שבני הזוג צברו במשותף לאחר פטירתם ומניעת סכסוכי יורשים לאחר פטירת אחד מבני הזוג.
 • אפשרות לכלול הוראות שונות לגבי היורשים הבאים.
 • ההגבלות המפורטות בחוק לגבי היכולת לשנות צוואה הדדית אינן מחייבות, ובני הזוג העורכים צוואה הדדית יכולים להתנות עליהן באופן מפורש במסגרת הצוואה. לכן ניתן לקבוע הוראות שונות לגבי אופן שינוי הצוואה, לדוגמא לקבוע הסדר שונה עבור דירת המגורים.
 • ניתן לשנותה בכל עת במסגרת ההגבלות בחוק כפי שיצוינו בהמשך.

החסרונות של צוואה הדדית

 • החיסרון העיקרי של צוואה הדדית הוא חוסר היכולת לשנותה ביום מותו של אחד מבני הזוג. היא מעין כספת נעולה, התחייבות עתידית  קשיחה, אין בה גמישות לשינויים בחיים שמתרחשים לבן הזוג האחר, לעיתים לתקופות ארוכות מאוד. לעיתים רבות בן הזוג הנותר מתחרט על נישולו של יורש מסוים מהצוואה, או זוכה להתנהגות מחפירה מצד יורש, שיודע שירושתו מובטחת על ידי הצוואה ההדדית. ברם, אין באפשרותו לשנותה. זאת משום שהתנאי הוא, מאחר שעליו להשיב את הרכוש שירש לעיזבון! וזו – אינה אפשרות רנטבילית מבחינה כלכלית, בדגש כאשר מדובר בדירת מגורים יחידה.
 • במקרה בו של בן הזוג שנותר בחיים מתנער מהצוואה, או כאשר מתרחש שינוי ביחסים בין בני הזוג, והקושי לאמוד מראש את שווי הירושה, לכן הצוואה המשותפת עלולה במקרים מסוימים להוביל להליך משפטי מורכב ויקר.
 • כאשר בן הזוג הנותר במערכת יחסים חדשה שעשויה להשפיע על הרצון שלהם לצוואה עתידית, יבחרו להעניק משקל משמעותי יותר בצוואה לילדים וכן הלאה. 
 • במקרה של צוואה הדדית, כדי לשנות אותה – אם הדבר אפשרי במקרה נתון – יש צורך שהאדם היורש יחזיר לעיזבון את שירש לפני החלוקה העתידית המחודשת של הירושה.
 • בצוואה זוגות יש מעין פגיעה ברצון הזוגי, ואפילו ביטול עצמי. משום שעלולה להתרחש התנגשות בין הרצונות של בני הזוג, עם אינטרסים שלא בהכרח תואמים באופן מלא, כמו נטייה להוריש לפרט מסוים כגון אחד הילדים שאין תמימות דעים בין בני הזוג לגביו. ומכאן יוצא שהכנת הצוואה עלולה להיות כרוכה במחלוקות ובאי נעימות בין שני הצדדים, מה שעלול לפגוע ביחסים הקיימים ביניהם.

 

האם וכיצד ניתן לשנות צוואה ההדדית?

נפתח ונאמר שאכן ניתן. אולם המחוקק בסעיף 8א לחוק הירושה יצר מכשול והכבדה אותם נדרש לעבור.

המחוקק מתייחס לשני מצבים שונים לעניין ביטול צוואה הדדית: כאשר שני בני הזוג עדיין חיים. והשני, לאחר שאחד מבני הזוג נפטר והלך לעולמו. המגבלות והאפשרויות לשינוי או ביטול צוואה הדדית בשני מצבים אלו, שונות בתכליתן ונובעות מהשאלה, האם אפשרות שינוי/ביטול ניתנת למימוש וביצוע ע"י בן הזוג שנותר בחיים.

 • ביטול, שינוי וביצוע פעולות נוספות בצוואה הדדית לאחר מותו של בן הזוג

אפשרות לשינוי/ ביטול בצוואה הדדית שנכתבה על ידי שני בני הזוג לאחר שאחד מהם נפטר היא אפשרות קיימת. אולם, בתנאי שבן הזוג שנותר בחיים הוא לא היורש של בן הזוג הנפטר. כלומר, במידה וצוואה הדדית שנוסחה על ידי שני בני הזוג קובעת כי חלק מסוים מן הרכוש או הרכוש כולו יועבר, לאחר מותו של בן הזוג, לחזקתו של בן הזוג החי, יהיה על בן הזוג שנותר בחיים להסתלק מהירושה, להשיב את שירש חזרה. דהיינו – לוותר על הירושה. ורק לאחר שיסתלק מהירושה, יוכל לערוך צוואה חדשה עם השינוי הרצוי לו. מכאן במידה ובן הזוג שנותר בחיים ירצה לערוך שינויים בצוואה הדדית לאחר שירש, בהתאם לצוואה הדדית, את רכושו של בן הזוג המנוח, תחילה יצטרך להחזיר את כל הרכוש שירש, ולאחר מכן יוכל לנסח צוואה חדשה עם השינויים הרצויים לו.

 • ביטול או שינוי צוואה הדדית כאשר בן שני בני הזוג בחיים

ככלל ביטול צוואה הדדית לא יהיה תקף אלא אם כן יעמוד בתנאים המפורטים בסעיף8א(ב) לחוק הירושה.

כאשר שני בני הזוג עדיין חיים, כאשר אחד מהם מבקש לבטל את הצוואה ההדדית, הרי עליו למסור הודעה בכתב לבן הזוג. עת שנמסרה הודעת הביטול, מבוטלת הצוואה ההדדית של שני המצווים, דהיינו, הוראותיה וצוויה בטלים לגבי שני המצווים. ובן הזוג השני יוכל לערוך צוואה חדשה תחת הצוואה ההדדית שהתבטלה – משום שזו תכלית ההודעה, ובמידה ולא, יחולק עזבונו על פי הדין. חשוב להדגיש כי על בן הזוג לוודא כי הודעתו נמסרה ואכן התקבלה על ידי בן זוגו על מנת שתהיה לה נפקות.

כך כאשר בן הזוג מקבל ההודעה, אינו במצב הכרתי תודעתי, שמונע ממנו הבנה ונקיטת אמצעים מתבקשים של עריכת צוואה חדשה, הרי שעשוי בהחלט להתעורר קושי רב בעניין הנפקות.

במידה וההודעה נמסרה ובן הזוג לא ביצע שינוי וערך צוואה חדשה, הרי שעזבונו יחולק ע"פ דין.

הבעייתיות בצוואה הדדית

 • צוואה הדדית למעשה פוגעת בחופש לצוות של האדם שהוא מיסודותיו של חוק הירושה – אחד מאדני חוק הירושה הוא שאין להגביל את רצונו של אדם לבטל או לשנות צוואתו כל עת. ואילו צוואה הדדית עושה בדיוק את זה לגבי בן הזוג שנותר בחיים. המחוקק ובתי המשפט בפסקי דין נרחבים קבעו כי עקרון ההסתמכות גובר במקרה של צוואה הדדית על חופש רצונו של בן הזוג שנותר בחיים. שהרי, אילו ניתן היה לבן הזוג שנותר בחיים לשנות את הצוואה ההדדית מיד לאחר פטירתו של בן הזוג, כי אז לא היו טורחים הללו לערוך צוואה הדדית והיא למעשה חסרת ערך.
  מכאן, שכאשר בחרו בני זוג לערוך צוואה הדדית, היו מודעים היטב לחשיבותו הרבה של עקרון ההסתמכות שמתבטא במגבלות לשנות או לבטל  את צוויי הצוואה שערכו מראש.
 • הדינמיות של החיים והצורך בגמישות והתאמה לאירועים והתרחשויות – בעת חתימה על צוואה הדדית, בני הזוג מסכימים לדרכי הורשה מסוימות, לזהות היורשים, לכרוך את עצמם למגבלות החוק. ברם,  לאחר פטירתו של אחד מבני הזוג, מוצא עצמו בן הזוג שנותר בחיים במציאות חיים שונה משצפה עת חתם על הצוואה ההדדית, ובתרחישים אותם לא יכול היה לצפות מראש. שאינם מתאימים למציאות העכשווית של חייו והוא מוצא עצמו במצב בעייתי.
 • ביטול הרצון העצמי – יש הרואים בעריכת צוואה הדדית כדי ביטול רצונו הפרטי והאישי של כל אחד מבני הזוג שיתכן ויש לו רצונות שונים לאופן חלוקת הרכוש לאהוביו שאינם באים לידי ביטוי בצוואה הדדית. מכאן שיש להעדיף צוואה אישית פרטית ונפרדת.

האם ישנן דרכים להתעלם מהוראות צוואה הדדית?

באם בן הזוג שנותר בחיים מחליט למכור, לתת במתנה, או להעביר בצורה אחרת את חלקו בירושה לגורם שלישי בטרם ביטל את התחייבויותיו בצוואה המשותפת, היורשים הישירים יתקשו לקבל את ירושתם כחוק ללא מאבק משפטי. במידה ובני הזוג רוצים לוודא כי יורשיהם יקבלו את המגיע להם גם לאחר מותם, וכן במקרה ובן הזוג השורד יחליט לשנות את דעתו ולנהוג שלא ככתוב בצוואה, במקרים כאלה ניתן לפעול מבחינה משפטית על מנת להגביל את אפשרויות השימוש של בן הזוג השורד בנכסי הנפטר.

כיצד נוכל בכל זאת לערוך שינויים בצוואה הדדית?

כיוון שצוואה הדדית היא בעצם חוזה/הסכם בין בני בזוג, הרי שניתן לערוך אותה בהתאם לרצונות ולהחלטות שלהם. לנסח נוסח מתאים למקרה הנדון שלהם, שיכלול בתוכו את הרצונות והשאיפות שלהם, ויבטא את חזונם ביחס לירושה והיורשים. כך, ניתן לנסח כי של שינוי בצוואה ההדדית כל עוד בני הזוג חיים, יעשה ללא הודעה מוקדמת, או שגם כאשר אחד מהם ילך לעולמו, הרי שניתן יהיה לבצע שינויים בצוואה ההדדית ללא הסתלקות מהירושה. תנאי ביטול אלו שבדין, ניתנים למעשה לביטול או שינוי ע"י שני בני הזוג במועד עריכת הצוואה ההדדית. המחוקק מאפשר למצווים להתנות וליתן הוראות שונות מאלו הקבועות בחוק.

 בהרשאה זו מכבד המחוקק את רצון המצווה כמוטיב החשוב ביותר. אולם עם זאת, הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בעת שני בני הזוג בחיים – בטלה. בהיעדר הנחיות כלשהן, יחול הקבוע בחוק.

הפקדה אצל רשם הירושות

צוואה זו בין אם משותפת או שתי צוואות נפרדות, ניתן להפקיד אצל רשם הירושות באופן אישי עם תעודה מזהה.

צו קיום צוואה

על מנת לממש את הצוואה ההדדית יש להגיש בקשה לקיום צו צוואה לרשם לענייני ירושות הכרוך בתשלום שתי אגרות. במידה והאדם שנפטר לא ערך צוואה, יש להגיש בקשה לצו ירושה כדי שיהיה ניתן לחלק את העיזבון בין היורשים החוקיים. במידה והאדם שנפטר ערך צוואה, אך היא לא כללה את כל רכושו, הרי שניתן להגיש גם בקשה לצו ירושה כדי שיהיה ניתן לחלק את הרכוש שלא מופיע בצוואה בין היורשים החוקיים.

משרד עורכי דין מזרחי & מויאל ושות'

 

שתפו את הטור

המשרד מזרחי & מויאל ושות' נוסד על ידי עורך הדין אריק מויאל בשנת 2006 עורך דין בעל תואר ראשון בהצטיינות ותואר שני ( LL.M)
המשרד מתמחה בדיני מקרקעין, דיני משפחה, צוואות, ירושות, עזבונות.

משרדנו נותן ליווי ויעוץ בהתנדבות בשי"ל נשר. עו"ד דוד מזרחי מעביר הרצאות בנושא יפוי כוח מתמשך, צוואות, ירושות ומוסמך על ידי האפוטרופוס לערוך יפוי כוח מתמשך.

משרדנו עורך עשרות יפויי כוח מתמשך ואף לעיתים מגיע לבתי אבות ולבית הלקוח.

טורים נוספים

דיני משפחה

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!!

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!! כעת נציג בפניכם דרך המוזילה עליות בצורה משמעותית ידעתם שיש הליך שנקרא ישוב סכסוך?? כיום, תחילת הדיונים בענייני

דילוג לתוכן