שוויון הזדמניות עובדת עובד

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תיקון מספר 6 – במטרה ליצור שקיפות ושוויון בשכר

חוק חשוב זה, אשר נועד לקדם את השיוון בין המינים ולמנוע אפליה בנוגע לשכר או לגמול אחר הניתן במסגרת  העבודה. החוק מסדיר את הזכות לשכר שווה בין העובדים המועסקים באותו מקום עבודה, המבצעים אותה עבודה באמצעות יידוע העובד עצמו, ושקיפות באמצעות דוח שנתי המתייחס לכלל העובדים בארגון. החוק קובע כי עובדת ועובד אצל אותו מעסיק זכאים לשכר שווה עבור עבודה שווה. החוק מגדיר מהי עבודה שוות-ערך, וקובע כי בית דין לעבודה רשאי למנות מומחה לחקר עיסוקים שיחווה דעתו אם עבודות מסוימות הן שוות, שוות בעיקרן או שוות-ערך. בשל העובדה כי בשנת 2019 עמד פער השכר בין גבר לאישה בישראל על 32%, נתון נמוך ביותר בין מדינות oecd  נערך תיקון זה על מנת לצמצם את הפער ולהצעיד את ישראל אל חיק המדינות הנאורות.

את מי מחייב החוק? 

החוק יחול על  גופים ציבוריים, עמותות וחברות נסחרות ועסקים בהם מעל 518 עובדים כאשר החוק מטיל אחריות אקטיבית על המעסיק עצמו.

מהן דרישות החוק?

  • התיקון לחוק דורש ממעסיק, אשר התיקון חל לגביו, לפרסם אחת לשנה שני דוחות  פומבי ופנימי, בהם פירוט שכרם של כלל העובדים, בחלוקה לפי סוגי עובדים, סוגי משרות וסוגי דירוגים. 
  • בדוחות יש לפרט את הבדלי השכר הממוצעים בין גברים לנשים באחוזים בכל קבוצת עובדים במקום העבודה זה. 
  • על המעסיק לערוך דוח פנימי על בסיס נתונים שאסף, ובו יפורט השכר הממוצע של עובדים המועסקים אצלו, פירוט פערי שכר הממוצע בין נשים לגברים באחוזים בכל קבוצה.

חובת יידוע העובד

אחת לשנה, עם עריכת הדוח המעסיק יזמן מיוזמתו את העובד לשיחה וימסור לו מידע בדבר הקבוצה אליה הוא משתייך ביחס למצבו לעומת האחרים בקבוצה, לפי החלוקה של סוגי העובדים, המשרות או הדירוגים בקבוצה ופערי השכר באותה קבוצה באחוזים, ובלבד שאין במסירת המידע הפרה של כל דין אחר.

חובת שמירת סודיות וזהות עובדים

הנתונים יפורסמו באופן שאינו מאפשר את זיהויו של עובד מסוים ואינו כולל מידע רגיש.המעסיק רשאי לפרט נתונים נוספים המסבירים את פערי השכר ובלבד שיובאו תחת כותרת נפרדת ולא יכללו מידע שיאפשר זיהוי של עובד מסוים.

לא רק לגבי מעסיק גדול

החוק קובע כי הדוח הראשון יימסר ביום 01.06.2022 והוא מסמיך את שר העבודה והרווחה בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לקבוע, בצו, כי הוראות סעיף זה יחולו גם על עסקים בהם פחות מ – 518 עובדים, כלומר יורחב למקומות עבודה נוספים וקטנים יותר.

האם העובד יכול לוותר על זכותו זו?

לא, משום שזוהי זכות קוגנטית כך שעובד לא יכול לוותר על הזכות לקבלת מידע זה. יתרה מכך,  לפי סעיף 7 לחוק לעובד זכות לדרוש וחובה על המעסיק למסור מידע זה.

אי קיום הוראות החוק

מאפשר הגשת תביעה לבית הדין לעבודה לו סמכות ייחודית לדון בתובענות לפי חוק זה, ובית הדין רשאי לפסוק לתובע  הפרשי שכר, במקום אשר בו הוכח קיומו של פער בשכר  בית הדין רשאי גם לפסוק פיצוים, גם כאשר לא נגרם נזק של ממון. אך אין בחוק עדיין  סנקציה אישית או מנהלית בשלב זה כלפי המנהל.

זכויות יוצרים משרד עורכי דין מזרחי & מויאל ושות'

שתפו את הטור

המשרד מזרחי & מויאל ושות' נוסד על ידי עורך הדין אריק מויאל בשנת 2006 עורך דין בעל תואר ראשון בהצטיינות ותואר שני ( LL.M)
המשרד מתמחה בדיני מקרקעין, דיני משפחה, צוואות, ירושות, עזבונות.

משרדנו נותן ליווי ויעוץ בהתנדבות בשי"ל נשר. עו"ד דוד מזרחי מעביר הרצאות בנושא יפוי כוח מתמשך, צוואות, ירושות ומוסמך על ידי האפוטרופוס לערוך יפוי כוח מתמשך.

משרדנו עורך עשרות יפויי כוח מתמשך ואף לעיתים מגיע לבתי אבות ולבית הלקוח.

טורים נוספים

דיני משפחה

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!!

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!! כעת נציג בפניכם דרך המוזילה עליות בצורה משמעותית ידעתם שיש הליך שנקרא ישוב סכסוך?? כיום, תחילת הדיונים בענייני

דילוג לתוכן